Vluchtelingen in Amsterdam

Via de Raad van Kerken in Amsterdam is een brief verspreid onder kerken in Amsterdam, die de situatie van dit moment beschrijft onder vluchtelingen in Amsterdam die niet in een Asiel Zoekers Centrum zijn opgenomen. Deze situatie kan natuurlijk elk moment veranderen.

Op donderdagmiddag 3 december komt de Raadsommissie Algemene Zaken bij elkaar om het standpunt te bespreken dat het gemeentebestuur van Amsterdam moet innemen over de uitspraak van de Raad van State, die vorige week heeft beslist dat de regering - ondanks de strekking van de uitspraak van het Europees Sociaal Comité - tóch voorwaarden mag verbinden aan de opvang van vluchtelingen, zoals de verplichting mee te werken aan terugkeer.

Op vrijdagmiddag 4 december (van 15 - 17.00 uur) zal Pim Fischer in het Wereldhuis de gevolgen belichten van de uitspraak van de Raad van State. Hij had de Raad van State een beroep voorgelegd in de verwachting, dat die het standpunt van de Centrale Raad van Beroep zou bekrachtigen, dat opvang van dak- en thuislozen onvoorwaardelijk zou zijn.

Lees de gehele brief via deze link [PDF] 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl