Vluchtelingen op drift door Europa

Ruim 20 kerken uit Z.O. Drenthe doen mee aan het project 'Opvang Vluchtelingen' in Emmen. Elke dag zijn er vrijwilligers uit allerlei kerken die vluchte-lingen (vermoeid, ontheemd, angstig, getraumati-seerd) bij station Emmen opvangen en ze voorzien van een troostend woord, een knuffel, een banaan, drinken, kleding en dekens.

Daarna helpen ze deze mensen om de bus naar Ter Apel te nemen, waarna dan weer een lange procedure begint om ingeschreven te worden, waarbij ze van hot naar her versleept worden….. Geweldig ook dat er uitgeprocedeerde asielzoekers uit Ter Apel kwamen om met name te helpen bij vertalingen en om informatie te geven. Dank aan die mensen….

Voor de vele vrijwilligers was het een bijzondere ervaring, die dubbele gevoelens opriep. Geweldig enerzijds dat je op een diaconale manier kunt helpen, anderzijds de vraag: Wat gebeurt er met deze mensen na de korte 'hartelijke onderbreking' op het station in Emmen……????

Van die middagen en avonden waarin vrijwilligers actief waren is een verslag gemaakt. Delen uit dat verslag leest u hieronder. We beginnen het verslag met een gedicht dat de dochter van een van de vrijwilligers schreef. Deze impressie wordt afgesloten met een gedicht van een andere vrijwilliger. In de tekst is ook nog een derde gedicht opgenomen.

Joop van Luit

Lees het volledige verslag via deze link.

De bijgevoegde foto`s uit het persoonlijk archief van Joop van Luit, zijn niet de vluchtelingen die in Emmen aankwamen.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl