PDF PDF Print

Startpagina

Bijbel in Gewone Taal

Bijbel in Gewone TaalDe Bijbel in Gewone Taal kan een bijdrage leveren aan de eenheid. De Bijbel in Gewone Taal is een nieuwe bijbelvertaling in gewone taal zoals die vandaag de dag gesproken wordt. Door deze bijbelvertaling valt de taalbarriŤre weg en wordt de Bijbel toegankelijk voor iedereen.

Klaas van der Kamp interviewde voor het radioprogramma Kerk in ... Lees verder>>

Liturgische spiritualiteit

Het werk van de Raad van Kerken wordt door talloze mensen en groepen ondersteund. Een belangrijke pijler voor het werk is de inzet ... lees verder>>

Voorbij kerkelijke naÔviteit

Er zijn perioden in de geschiedenis dat je jezelf afvraagt of wij mensen echt iets geleerd hebben van onze eigen historie. Soms ... lees verder>>

 

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.

Wie zijn wij? Jaarverslag Beleidsplan Statuten Contact


ZOEKEN ?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd. 


Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

ramp en conflict

kerk en milieu

lokale oecumene

armoede

schepping vieren

bloemschikken

eerlijk eten kerk en stage Wereldraad Europese kerken pelgrimage

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan