PDF PDF Print

Startpagina

Uitnodiging Amersfoort

Uitnodiging AmersfoortHierbij nodigen we u als bezoeker van deze site van harte uit voor het uur van bezinning en gebed dat woensdag 23 juli plaatsvindt. De Nederlandse kerken organiseren op deze dag van nationale rouw in de Sint Joriskerk van 19.00 – 20.00 uur een bijeenkomst naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17. Deze vreselijke ramp betekent een groot ... Lees verder>>

Gebedsdienst in Amersfoort

De gezamenlijke kerken in Nederland organiseren woensdag 23 juli een uur van bezinning en gebed in de Sint Joriskerk in ... lees verder>>

Wereldwijde steun Nederland

Het algemeen secretariaat van de Wereldraad van Kerken heeft een brief naar de Nederlandse kerken gestuurd met woorden van ... lees verder>>

 

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.

Wie zijn wij? Jaarverslag Beleidsplan Statuten Contact


ZOEKEN ?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd. 


Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

ramp en conflict

kerk en milieu

lokale oecumene

armoede

schepping vieren

bloemschikken

eerlijk eten kerk en stage Wereldraad Europese kerken pelgrimage

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan