PDF PDF Print

Startpagina

Bidden van de breinaald

Bidden van de breinaaldHet gebed vraagt om persoonlijke betrokkenheid. Daar waren vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de EA-EZA het maandag roerend over eens tijdens een studiemiddag over het gebed, naar aanleiding van de presentatie van de materialen voor de Week van Gebed 2015. Of je nu meer vertrouwd bent met de gebeden van de traditie of het spontane gebed ... Lees verder>>

Oud-katholiek in brugfunctie

Sinds er enige jaren geleden consternatie was over de deelname van prinses Juliana aan de eucharistie doet het koninklijk huis ... lees verder>>

Dominees-day

Voor het eerst in haar geschiedenis hield de Protestantse Kerk een predikantendag. Alle predikanten waren uitgenodigd om maandag ... lees verder>>

 

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.

Wie zijn wij? Jaarverslag Beleidsplan Statuten Contact


ZOEKEN ?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd. 


Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

ramp en conflict

kerk en milieu

lokale oecumene

armoede

schepping vieren

bloemschikken

eerlijk eten kerk en stage Wereldraad Europese kerken pelgrimage

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan