PDF PDF Print

Startpagina

Symboliek in pelgrimage

Symboliek in pelgrimageWie een programma op het Schotse eiland Iona volgt, maakt in de regel ook een dag mee waarop men een pelgrimage over het eiland maakt. De opzet kan aansluiten bij wat gemeenten in Nederland qua invulling nodig hebben voor een pelgrimage van gerechtigheid en vrede.

De werkgroep Vieren van de Raad van Kerken sprak woensdag 1 oktober over de ... Lees verder>>

Kwart eeuw groen

Het is vijfentwintig jaar geleden dat de Europese Kerkenconferentie een periode heeft aangewezen waarin speciale aandacht aan de ... lees verder>>

Macht van de pen

In Nederland is wel eens discussie over de verhouding tussen pers en religie. In het Verenigd Koninkrijk is er minder ruis op de ... lees verder>>

 

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.

Wie zijn wij? Jaarverslag Beleidsplan Statuten Contact


ZOEKEN ?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd. 


Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

ramp en conflict

kerk en milieu

lokale oecumene

armoede

schepping vieren

bloemschikken

eerlijk eten kerk en stage Wereldraad Europese kerken pelgrimage

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan