PDF PDF Print

Startpagina

Bijbels en iconen

Bijbels en iconen‘Bijbels en Iconen’. Dat is de titel van een expositie bij Collectie Brands (Museum-Erfgoedcentrum-Rariteitenkabinet) Herenstreek 11 in het Drentse Nieuw-Dordrecht. Vanuit de plaatselijke Raad van Kerken Emmen wordt aandacht gevraagd voor de expositie die officieel open gaat op zondag 2 november 2014. Mensen kunnen de expositie ... Lees verder>>

Ritselingen kleine kerken

Het ritselt in enkele kleine kerken in Nederland. Het verlangen naar eenheid van de kerken is niet langer een inzicht dat alleen ... lees verder>>

Bijbel in Gewone Taal

De Bijbel in Gewone Taal kan een bijdrage leveren aan de eenheid. De Bijbel in Gewone Taal is een nieuwe bijbelvertaling in gewone ... lees verder>>

 

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.

Wie zijn wij? Jaarverslag Beleidsplan Statuten Contact


ZOEKEN ?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd. 


Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

ramp en conflict

kerk en milieu

lokale oecumene

armoede

schepping vieren

bloemschikken

eerlijk eten kerk en stage Wereldraad Europese kerken pelgrimage

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan