PDF PDF Print

Startpagina

Kerk voor menselijke lijn

Kerk voor menselijke lijnDe uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en van de Raad van State over uitgeprocedeerde vreemdelingen mogen niet ten koste gaan van een menselijke benadering van de betrokkenen. De Raad van Kerken hecht aan een humane benadering van mensen die in hun leven al te veel onzekerheden hebben meegemaakt.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die opvang ... Lees verder>>

Werk voor vluchtelingen

Een speciale taskforce met onder meer werkgevers, werknemers en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) werkt aan voorstellen ... lees verder>>

Paus: Oecumene essentieel

Paus Franciscus heeft tijdens zijn rondreis in Afrika in Kenia een toespraak gehouden tot leiders van diverse kerken en andere ... lees verder>>

 

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.

Wie zijn wij? Jaarverslag Beleidsplan Statuten Contact


ZOEKEN?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd. 


Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

ramp en conflict

kerk en milieu

lokale oecumene

Kerken en Armoede

schepping vieren

eerlijk eten bloemschikken Wereldraad Europese kerken pelgrimage

Wilt u de nieuwste onderwerpen van de Raad van Kerken op uw eigen website laten inlopen? Klik hier


Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan