PDF PDF Print

Startpagina

Bisdom vraagt zorgvuldigheid

Bisdom vraagt zorgvuldigheidSinds begin 2013 verblijft een groep asielzoekers in de Sacramentskerk. Zij hadden zich toegang verschaft tot het gesloten kerkgebouw dat niet meer in gebruik is voor de eredienst. Van meet af aan was duidelijk dat het kerkgebouw niet geschikt was om als groep langere tijd te verblijven. Het bisdom Rotterdam heeft daarover een bericht geplaatst op ... Lees verder>>

Ambassadeur blijft

Ds. Jaap van der Linden heeft zondag 31 augustus afscheid genomen van de protestantse†gemeente Sleen; en tegelijk nam hij daarmee ... lees verder>>

Participatie of solidariteit

Het Christelijk Sociaal Congres, editie 2014, vond onlangs plaats. Het ging over de participatiemaatschappij. Dr. Trinus Hoekstra, ... lees verder>>

 

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.

Wie zijn wij? Jaarverslag Beleidsplan Statuten Contact


ZOEKEN ?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd. 


Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

ramp en conflict

kerk en milieu

lokale oecumene

armoede

schepping vieren

bloemschikken

eerlijk eten kerk en stage Wereldraad Europese kerken pelgrimage

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan