Brochure over vluchtelingen Zeist

Corja Menken-Bekius maakte een brochure waarin beschreven staat waar mensen in Zeist terecht kunnen als ze iets voor vluchtelingen en asielzoekers willen doen. De aanleiding hiervoor was dat er ondui-delijkheid over bleek te bestaan en er in Zeist erg veel vluchtelingen zijn.

Download de brochure via deze link [PDF].

Beeld: Corja Menken-Bekius

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl