Heerlen, 19 november: Kerk, Mijn en Staat

Het Jaar van de Mijnen brengt veel activiteit met zich mee: exposities, kookboeken, debat, toneel….  Tot nu toe bleef het aspect van geloof en kerk wat onder-belicht. behalve de maandelijkse koempelmissen in De Vrank en de recente presentatie van het boek van Marcia Luyten over het geluk van Limburg.

Op donderdag 19 november as. krijgt u een mooie kans om juist over het thema ‘kerk, mijn en staat’ in de vorige eeuw in dit deel van Nederland, wijzer te worden. Want dan komt de historicus dr. Willibrord Rutten, mede-auteur van het boek De Mijnwerkers in Limburg – een sociale geschiedenis (2012) naar Heerlen om te vertellen over de rol van de kerken ten tijde van de opkomst en bloei van de mijnen. Hij is uitgenodigd door de Raad van Kerken Parkstad in samenwerking met de organisatie van de Heerlense dekenale lezingen.

De lezing zal gehouden worden in de Protestantse kerk aan het Tempsplein 14 in Heerlen, een passende locatie als het gaat om kerk en mijn. Immers: deze kerk is gebouwd in een tijd, dat de bevolking van Heerlen en omstreken groeide dankzij de mijnbouw. Daartoe behoorden veel protestanten en dus werd de kerk op die groei gebouwd - met honderden zitplaatsen. En diverse mijningenieurs werden vervolgens kerkelijke bestuurders in wat toen de hervormde gemeente heette.

We hopen vele toehoorders te kunnen begroeten. De avond begint om 20.00 uur; bij de uitgang wordt uw vrije gave graag in ontvangst genomen. Van harte welkom! Download hier het affiche.

Tip: op donderdagavond is vrij parkeren rond de kerk niet mogelijk. Enkele parkeergarages zijn dichtbij, vrij parkeren kan o.a. op de Bekkerweg.

Enkele citaten: 

  • "De protestanten brachten hun eigen kerkgenootschappen mee… De Oranje-Nassau Mijnen financierden ongeveer een 1/3 (fl. 25.000,--) van de bouwkosten van de nieuwe Nederlandse Hervormde kerk aan het Tempsplein te Heerlen, die in 1932 werd geopend." (Willibrord Rutten in Mijnwerkers in Limburg, een sociale geschiedenis, 2012);
  • "Over de kolonie [Heilust] was de pastoor de baas. Op het postkantoor, in de kantine, in het café, in de toneelzaal en natuurlijk in alle scholen moest een kruisbeeld hangen. Het werd een soort partij-embleem van de katholieke kerk." (Marcia Luyten in Het geluk van Limburg, 2015);
  • "Als je protestant was of katholiek, dan ging het, maar als je dus niet belijdend was, dan stond je overal naast." (citaat uit Mijnwerkers in Limburg).

Foto: Raad van Kerken Parkstad.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl