Arnhem, november: Hulp vluchtelingen Koepelgevangenis

Maandag 14 september jongstleden werd bekend dat de Koepelgevangenis in Arnhem gebruikt gaat worden voor de opvang ongeveer 400 vluchtelingen. De avond erna is 'Arnhem voor Vluchtelingen' opgericht. Een platform dat alle maatschappelijke initiatieven voor deze mensen wil bundelen en het aanspreekpunt wil zijn voor het Centraal Orgaan Asielzoekers en voor de gemeente Arnhem. 'Arnhem voor Vluchtelingen' is een groep van meer dan twintig mensen die afkomstig zijn uit de diverse kerken, waaronder de Prot. Gemeente Arnhem, de Raad van Kerken Arnhem, uit diverse moskeeën en ook uit scholen.

Duidelijk is dat alles gecoördineerd wordt via het Centraal Orgaan Asielzoekers. Als er iets nodig is, dan maakt het COA dit bekend. Als het COA een vraag heeft, dan legt het die neer bij een aanspreekpunt van het platform. Dit zijn vier mensen die de vraag dan uitzetten bij de achterban. Ook gaat dit viertal ondertussen aan de slag met het inventariseren wat de kerken, moskeeën, scholen en de buurt te bieden hebben.

Als u daadwerkelijk iets voor de vluchtelingen wilt doen, kunt u zich inschrijven via de web-site: www.gastgezinvoorvluchteling.nl. Uw gegevens worden dan bekend bij de Stichting Present. Als er dan een vraag komt van het COA kunnen zij een koppeling tussen de vraag en het aanbod maken. In het bijzonder worden er mensen gevraagd, die interesse hebben in juridische procedures en hierover informatie kunnen en willen geven. Andere suggesties van wat u zou kunnen bieden: taallessen, samen eten, 'maatjes-project', waarbij vrijwilligers regelmatig wat tijd doorbrengen samen met een vluchteling. Meldt u aan via bovengenoemde site en draagt zo uw steentje bij.

Platform 'Arnhem voor Vluchtelingen' 
Wanneer u actief bent op Facebook kunt u zich er meer bij betrekken via de Facebookpagi-na: www.facebook.com/arnhemvoorvluchtelingen. Er is voor de mannen behoefte aan warme kleren (jassen, broeken, longsleeves) in de maten small en medium. Ook wordt gevraagd om pyjama’s (lang en warm) en schoenen. 24 uur per dag te brengen in de Koepel. Geen vrouwen- en kinderkleding! Contact voor informatie via arnhemvoorvluchtelingen@gmail.com

Meer informatie op: www.arnhemwest.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl