Brielle, 15 december: expositie kerststallen

Dit jaar organiseert de Bisschoppelijke Brielse Commissie voor de eerste keer een Kerststallenexpositie in de Bedevaartskerk van de Heilig Martelaren van Gorcum aan de Rik 5 te Brielle. Tientallen kerststallen en kerstgroepen zijn te bezichtigen, van velerlei aard en afkomstig uit een uitgebreide privécollectie, en verzameld in binnen- en buitenland.

In een van de zijgangen achter de kerk zal in kerstsfeer koffie en thee met wat lekkers, warme chocomel enz. verkrijgbaar zijn. Tijdens de kerststallenexpositie zijn er gidsen aanwezig om de bezoekers te informeren over de gebeurtenissen uit 1572 en de moord op de 19 martelaren van Gorcum, die in deze kerk herdacht wordt.

De kerk (uit 1932) is tussen 1998 en 2012 grondig gerestaureerd, waarbij ook de ommegang rond het Martelveld en de beelden van de martelaren in de kerk in oorspronkelijke staat zijn gebracht. Sinds twee jaar beschikt de kerk over een Maarschalkerweerdorgel (1876), afkomstig uit de RK kerk H. Hart van Jezus te Zwijndrecht.

De Bedevaartskerk is bij veel gelovigen bekend. Het hoogtepunt is de jaarlijkse nationale Bedevaart rond 9 juli, de dag waarop 19 katholieke geestelijken in 1572 op wrede wijze zijn vermoord door de Watergeuzen. Honderden gelovigen, onder wie veel tieners en jongeren, komen jaarlijks naar het bedevaartsoord.

Naast de Nationale Bedevaart worden in de kerk ook andere activiteiten gehouden, zoals de kostersdag in april, de Kerktoetredersdag in juni en de Brielle Lezing door Leo Fijen op 26 september. Deze eerste editie van de kerststallenexpositie is van dinsdag 15 t/m zondag 20 december 2015. De openingstijden zijn van 13.00 tot 16.00 uur.

Iedereen is van harte welkom in de Bedevaartkerk in Brielle, De Rik 5 (even buiten het centrum). Meer informatie over kerk en bezoekmogelijkheden: www.martelarenvangorcum.nlDe toegang tot de expositie is gratis, een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van de kerk wordt zeer op prijs gesteld.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl