Geloof bij jong-volwassenen

Jong-volwassenen zijn veel religieuzer dan vaak wordt vermoed. Liefst 85 procent ziet zichzelf als religieus. En 44 procent noemt zichzelf zelfs 'zeer religieus'. Dat blijkt uit onderzoek onder 21.000 jong-volwassenen tot 30 jaar van de Duitse Bertelsmann Stiftung uit Gütersloh.

De gegevens zijn naar buiten gebracht vanwege de jongerendagen in Sydney van de Rooms-Katholieke Kerk. Het onderzoek is interessant voor de Raad van Kerken, omdat jong-volwassenen een jaar lang extra aandacht krijgen. Helaas heeft het Duitse onderzoek Nederland niet apart uitgesplitst.

Uit het onderzoek kan wel worden afgeleid dat Europa wereldwijd gezien een buitenbeentje is. Waar buiten Europa 80 procent van de protestanten zichzelf tot de hoogreligieuzen rekent en 18 procent tot de reglieuzen is dat percentage onder protestanten binnen Europa slechts 7 procent en 25 procent. Onder rooms-katholieken rekent 68 procent van de jong-volwassenen zich buiten Europa tot de hoogreligieuzen en binnen Europa is dat 25 procent. Uit eerder onderzoek is bekend dat de Nederlandse cijfers aansluiten bij de tendens die in Europa kan worden waargenomen; zo blijkt ongeveer een derde van de jong-volwassenen met enige regelmaat een religieuze bijeenkomst te bezoeken.

Het dagelijkse gebed laat een zelfde patroon zien. In landen als Nigeria en Guatemala spreekt 90 procent dagelijks een gebed uit. In de Verenigde Staten is dat nog 57 procent. In een Europees land als Frankrijk komt het percentage niet verder dan 9 procent, Rusland 8 procent en Oostenrijk 7 procent.

Religieuzer dan ouders

De onderzoekers stellen dat het een mythe is te denken dat kinderen per definitie minder religieus zijn dan hun ouders. In landen als Groot-Brittanië en Israël is de omgekeerde tendens waar te nemen. Dr. Martin Rieger, leider van het project, zegt daarover: 'De these, dat religiositeit van generatie tot generatie steeds minder wordt, kan naar deze wereldwijde gegevens, ook wat betreft de industriestaten, eenduidig weerlegd worden'.

Zowel binnen als buiten Europa hebben jong-volwassenen de neiging om uit de religie geen politieke consequenties te trekken. Een klein deel is wel geneigd om de levensovertuiging van invloed te laten zijn op de seksuele moraal. Binnen Europa ziet 7 procent van de protestanten, 12 procent van de orthodoxen en 14 procent van de rooms-katholieken een relatie; buiten Europa ligt het percentage hoger: 67 procent van de protestanten ziet een verbinding en 52 procent van de rooms-katholieken.

De cijfers over twintig onderzochte landen ziet er als volgt uit: klik hier>>>   (Word-document)                          

 

 

 

 

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl