Heerlen, 28 september: Millenniumdoelen bereikt?

Avondprogramma vrij toegankelijk

De Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente, onderdeel van HeerlenMondiaal, organiseert op 28 september een dag over de Millenniumdoelen: acht doelen om een einde aan extreme armoede te maken. In 2015 zouden de doelen bereikt moeten zijn. Is dat gelukt? Wat is er aan gedaan? Hoe gaan we verder na 2015?

’s Middags gaat Eric Smaling (2e kamerlid voor de SP) in gesprek met leerlingen van het Bernardinuscollege. ’s Avonds is er een uitgebreid programma in het auditorium van het Bernardinuscollege. Midas Verheijden interviewt mensen die hier of elders in de wereld werken aan het bereiken van de millenniumdoelen.

Eric Smaling geeft zijn visie op het einde van de armoede. Mensen uit politiek, onderwijs, bedrijfsleven en kerk discussiëren over hoe we verder moeten gaan met de bestrijding van armoede. Stadsdichter Michelle Bracke en jeugdstadsdichter Ymke Fiddelaars verwoorden hun wens voor de wereld. En er is muziek.

Het middagprogramma is voor leerlingen maatschappijwetenschappen en filosofie van het Bernardinuscollege. Het avondprogramma is voor iedere belangstellende. Het vindt plaats in het auditorium van het Bernardinuscollege in Heerlen.

Lees het hele bericht + programma via deze link [PDF]

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl