Amsterdam, 4 oktober: Samen één Amsterdam

manifestatie op de Dam

Zondag 4 oktober wordt er op de Dam in Amsterdam een manifestatie gehouden, SAMEN ÉÉN AMSTERDAM - met hart en ziel, om op een positieve manier te laten zien hoe mensen uit Amsterdam, met 178 verschillende culturen, religies en achtergronden met elkaar samen wonen. Burgemeester Van der Laan, wethouder Simone Kukenheim (onder voorbehoud) en Achmed Baadoud, stadsdeel-voorzitter Nieuw West openen om 12:00 uur de activiteiten. Om 18:00 uur wordt de dag gezamenlijk afgesloten.

Samen bouwen aan een kunstwerk
's Ochtends wordt er samen gebouwd aan een bijzonder kunstwerk van bamboe domes, van waaruit 's middags de activiteiten plaats kunnen vinden. Deze zijn ontworpen door beeldend kunstenaar Antoon Versteegde. De domes staan in een cirkel en elk uur vindt er in die cirkel een andere activiteit plaats, aangekondigd door percussie van Wereldhuis Fusion Band, waarna presentatrice Camie Bongers iedereen zal uitnodigen om een cirkel te vormen voor de activiteit zelf. Op het podium treden er diverse groepen op. Zo voeren verschillende dansgroepen een culturele dans op, wordt er bijzondere muziek gemaakt en gezongen en er wordt zelfs een vuuroffer gedaan.

Dialoog en kruisbestuivingen
Gedurende de hele middag vinden er dialogen plaats in de domes, waar iedereen onder begeleiding van gespreksleiders met elkaar in gesprek gaat om zo iemand te leren kennen die je normaal gesproken niet spreekt. Ook presenteren verschillende deelnemende organisaties zichzelf door geïnteresseerden van informatie te voorzien en alle vragen te beantwoorden.

Al met al is het doel van de dag om de enorme verscheidenheid in Amsterdam te verbinden en een plek te bieden waar kruisbestuivingen ervoor zorgen dat we van elkaar kunnen leren en elkaar beter leren kennen en dus ook begrijpen.

Het initiatief voor de dag komt van Ina Beemster, actief betrokken bij o.a. de diaconie van de protestantse Keizersgrachtkerk. Zij heeft vele verschillende groepen bij elkaar gebracht die met elkaar deze dag hebben georganiseerd om de saamhorigheid te benadrukken.

Op www.sameneenamsterdam.nl vindt u meer informatie over de deelnemende organisaties, het programma en de organisatie.

- Flyer

Afbeelding: sameneenamsterdam.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl