Markante Dominicus in boek

Karin Kasdorp heeft een boek geschreven over de Dominicuskerk in Amsterdam. Jan Nieuwenhuis, die 60 jaar priester is, ontvangt op 3 augustus het eerste exemplaar.

Het boek heet 'Een levend lichaam'. De uitgave geeft een beeld van heden en verleden van de Dominicuskerk in Amsterdam. Het boek laat een bloeiende gemeenschap zien met eigen karakteristieken: met een democratische structuur, met vrouwen die voorgaan in ambt en eucharistie, oecumenisch christelijk, open naar andere religies, als lichaam in plaats van instituut

Maatschappelijke bewegingen als feminisme, homo-emancipatie en democratisering grepen diep in in de Dominicus. Van een kwijnende parochie in 1964 ontwikkelde de Dominicus zich tot een bruisende geloofsgemeenschap waar katholieken en protestanten al enthousiast samen op weg gingen toen het officiële Samen-Op-Weg proces in de protestantse kerken nog moest beginnen, en waar vrouwen in het ambt vanzelfsprekend zijn.

Altijd bleef daarbij voorop staan dat men zoekend mag zijn, en het stellen van vragen minstens zo belangrijk is als het formuleren van antwoorden. Vanuit dat zoeken naar open en authentiek christendom werd en wordt er geëxperimenteerd met liturgische en muzikale vormen, terwijl de kinderen er helemaal bij horen.

De dienst waarin het  boek wordt aangeboden begint om 11.00 uur. Het is daarna voor bezoekers te koop voor 10 euro. Plaats: Plaats: Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl