Lidkerken geraakt door vluchtelingen

Twee lidkerken van de Raad van Kerken zijn elk met eigen teksten naar buiten gekomen, waarin ze de schrijnende situatie onder de vluchtelingen onder woorden brengen. 

Hieronder achtereenvolgens de manier waarop het door de PKN is verwoord en de manier waarop het door de verantwoordelijke bisschop vanuit de RKK onder woorden is gebracht. Daaraan voorafgaand woorden zoals een predikante ze uitsprak in een plaatselijke gemeente, ter oriëntatie misschien voor andere kerken en als woorden die verbondenheid willen uitdrukken:


Ik deel het met woorden omdat het mij te hartverscheurend is om het levenloze lichaam van dit jongetje te delen. 

Welke woorden zou ik erbij moeten zetten?
Als de tranen in je hart tekeer gaan.
Om de waanzin.
Om de werkelijkheid van de onbarmhartigheid en de haat.
Om de mist op de weg van medemenselijkheid.
Maar ik blijf geloven dat er steeds opnieuw mensen gaande zijn
Op de weg van medemenselijkheid
Om die ander te ontmoeten met geborgenheid en naastenliefde
Om die ander te vragen naar zijn of haar noden
Om samen verder te gaan
En tevoorschijn komen in het volle licht
En wij allen zien
Een alomvattende Vrede
Waar een ieder uit kan putten
Steeds opnieuw


Tekst uitgesproken in de protestantse kerk in Achlum door ds. Margarithe Veen, lid van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken (2 september 2015)


PKN: Opnieuw zijn wij geschokt over de vele mannen, vrouwen en kinderen die in de afgelopen weken hun leven verloren op de Middellandse, de Egeïsche Zee en op het vasteland van Europa. In eerdere jaren verloren al 17.000 mensen hun leven toen ze, vaak vluchtend uit situaties van tomeloos geweld, hun toevlucht zochten in Europa. Zoveel dodelijke slachtoffers vervullen ons met droefheid en ontzetting. Droefheid en ontzetting alleen is echter niet genoeg. Het is onze plicht als kerk maar ook als samenleving naast deze vluchtelingen te staan. (...)  Wij willen luisteren naar het evangelie van Jezus Christus die ons geleerd heeft dat wij de ‘naaste’ zijn van gewonden langs de weg en van vluchtelingen. Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur.

Dr. A.J. Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Lees meer

RKK: Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Ik noem alleen al twaalf miljoen Syriërs die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege een verschrikkelijke burgeroorlog. In de omringende landen zijn grote opvangkampen ontstaan. Een relatief klein deel van deze vluchtelingen komt naar Europa. Op dit moment brengen de media dramatische beelden en verhalen uit vooral Griekenland. De vluchtelingenstroom veroorzaakt, ook steeds meer onder christenen, onzekerheid en angst. (...) Uiteindelijk ontkomen wij niet aan een flink oppoetsen van solidariteit binnen Europa. Voorlopig zullen relatief grote groepen vluchtelingen naar Europa komen. Als wij, aan het populisme voorbij, werkelijk onze verantwoordelijkheid nemen, zijn wij tot veel in staat. (...) Europa is een waardengemeenschap waar naast vrede, vrijheid en welvaart ook mensenrechten centraal zouden moeten staan. Ook de rechten van ontheemde vluchtelingen.

Bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte in het Nederlands Dagblad. Lees meer

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl