Parkstad, 4 september: Bidt zonder ophouden

In augustus 2014 en februari 2015 zijn op vrijdagavond op drie plaatsen in Parkstad (een bestuurlijk samenwerkingsverband in Zuidoost-Limburg tussen de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken - red.) gebedsavonden gehouden. De aanleiding vormden alle recente ellende in de wereld: opkomst IS, crash vlucht MH 17, vluchtelingen, geweld overal ter wereld, eigenlijk te veel om op te noemen. We beseffen dat onze wereld altijd en onophoudelijk om gebed vraagt. Dat is een bijbelse aansporing, die thuis en in de kerk in praktijk kan worden gebracht.

Er is afgesproken om tweemaal per jaar belangstellenden uit de regio Parkstad uit te nodigen om samen te komen voor gebed, omlijst met lezing en lied op drie locaties in Parkstad. Het Korpsgebouw van het Leger des Heils, Horizonstraat 77 in Brunssum-Treebeek, de St. Andreaskerk, Palestinastraat in Heerlen-Heerlerbaan en het protestantse kerkgebouw De Ark, De Heugden in Landgraaf-Schaesberg staan dan gastvrij open.

De eerstkomende keer zal zijn op vrijdag 4 september as. We beginnen op de drie genoemde locaties in Parkstad op dezelfde tijd, 19.00 uur; 20.00 uur wordt afgesloten. Wilt u tevoren misschien al gebedsintenties doorgeven? Dat kan via bloemlag@online.nl.

Graag tot ziens op 4 september as. in Treebeek, Heerlerbaan of Schaesberg. Fijn, wanneer u vrienden, buren en anderen wilt meenemen. Doorsturen van deze mail kan natuurlijk ook.

Tenslotte: De vierde avondwake op rij zal worden gehouden op 4 maart 2016.

Namens de RvKP,
Ds. Ko van de Lagemaat

Zie ook: www.raadvankerkenparkstad.nl

Foto: Beeldbank PKN.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl