E-flits, september 2015

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Mooi materiaal
Verschillende tijdschriften hebben recent materiaal aangeboden over de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Geschikt voor liturgie, voor toerusting, voor pastoraat. Wij hebben het geordend en laten zien hoe een en ander in de plaatselijke gemeente en parochie kan worden gebruikt. Kom op de instructiemiddag van 25 september in Amersfoort: klik hier.

Walkofpeace
De walkofpeace die de Raad op 20 september vanaf 13.00 uur in Den Haag organiseert met verschillende vredesorganisaties, is met ongeveer een kilometer verlengd. Daardoor kunnen meer mensen meelopen en is er aan het eind meer ruimte een programma te presenteren. Er kunnen nog wel een paar honderd mensen meer meedoen. Geef je op www.walkofpeace.net

Japan
Ds. Karin van den Broeke heeft in Hiroshima een kaars van de Raad aangeboden als teken van verbondenheid. Zowel haar bezoek als de walkofpeace staan in het teken van de onderlinge verbondenheid tussen mensen en volken. Karin van den Broeke riep op de kernwapens terug te dringen. Lees verder.

Vluchtelingen
Zowel bij de komende Raad van 9 september als op diverse andere overlegvergaderingen gaat het vooral over de drama's met de vluchtelingen. Kerkelijke hulporganisaties geven op allerlei manieren praktische hulp en met lobby's proberen de kerken de politiek te ondersteunen in het kiezen van een menselijke benadering.

Maatactie
De Raad voert actie om individuele oecumenische christenen maat van de Raad te laten worden. Bert Kuipers heeft speciale cartoons getekend. Helpt u ons mee en neem een aandeel in het oecumenische werk. Klik hier.

Belangstelling Christuscode
Er is veel belangstelling voor het symposium over de Oecumenische Christuscode, waar Henk van Hout en Marius van Leeuwen afscheid nemen. Met Arjan Plaisier, Désanne van Brederode en Nico Schrijver zijn er drie boeiende inleiders. De afscheid nemende bestuursleden voeren zelf ook het woord. We zingen. En ds. Jannie Nijwening zal namens de Raad u ontvangen. Wel even opgeven, klik hier.

Klimaatloop Winsum en Peize
Het moderamen van de Raad heeft een verklaring uitgebracht over urgentie tot aanpak van de klimaatverandering. Op diverse plaatsen in Nederland wordt het estafettestokje van de aandacht voor klimaat nu over genomen met een klimaatloop. Op 19 september kunt u terecht in Winsum en Peize. Op 20 september in Hooghalen/Beilen en Vries. Meer info www.klimaatloop.nl

Week van gebed
De materialen voor de Week van Gebed 2016 zijn klaar en kunnen besteld worden: klik hier. Op 30 september is er een officiële presentatie bij de Raad van Kerken in Nederland om 10.00 uur in Amersfoort, waar gesproken wordt over de mogelijkheden het thema aan de orde te stellen in het onderwijs.

Prinsjesdag
De Haagse Gemeenschap van Kerken organiseert samen met andere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties een interreligieuze bijeenkomst in de Grote Kerk in Den Haag op 15 september. Thema dit jaar Samen - van eiland naar wij-land. Het hoofdreferaat wordt gehouden door Karin van den Broeke. Het begint om 10.30 uur.

Kennismaken met voorzitter en vicevoorzitter
Dirk Gudde en Kees Nieuwerth zijn vanaf 9 september officieel in functie als voorzitter en vicevoorzitter van de Raad. Er komt op 11 september op de website een bandopname met een gesprek en een tekstje beschikbaar waarin u kunt kennismaken met de nieuwe voorzitter. De vicevoorzitter is al langer lid van het moderamen en zal onder meer worden geportretteerd in de eerstvolgende uitgave van Oecumenisch Bulletin. Zij, die op 9 september bij de oecumenische Christuscode aanwezig zijn, kunnen hen persoonlijk de hand drukken.

Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat eveneens melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 8, nr. 8 (september) van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl