RvK Friesland: Wereldvluchtelingendag

Er is alle reden om extra aandacht aan vluchtelingen te besteden. We zien dat vluchtelingen in gammele boten en bootjes de overtocht maken van Turkije en Noord-Afrika naar Europa, omdat er op hen wordt gejaagd en zij zoeken naar wegen van leven. Bij de oversteek zijn, zoals we weten, inmiddels duizenden mannen, vrouwen en kinderen verdronken.

Als Raad van Kerken Friesland zien wij er naar uit dat Nederlandse en Europese politici blijven omzien naar de mensen in nood, naar mensen op wie wordt gejaagd en die als vluchtende mensen zoeken naar wegen van leven.


Wij willen ons in deze verklaring aansluiten bij de verklaring van de Wereldraad van Kerken d.d. 12 juni jl. waarin de internationale gemeenschap opgeroepen wordt te werken aan veilige en toegankelijke procedures voor legale migratie van mensen. Ook om zo te voldoen aan hun morele en wettelijke plicht om levens van mensen te redden en acties te ondernemen om mensen niet verder in gevaar te brengen. Deze oproep vraagt ook om te werken aan een sterkere en meer effectieve lange-termijn actie om conflicten op te lossen, waaronder armoede die leidt tot het verder trekken van mensen.


Deze verklaring van de Wereldraad en waar de Raad van Kerken in Friesland zich bij aansluit, wil ook een uitnodiging zijn aan kerken en allen van goede wil om zorg te hebben voor de mensen in nood en om te werken aan een open en gastvrije benadering voor de ‘vreemdeling’ en de naaste in nood.


Als Raad van Kerken in Friesland doen wij dat met een verwijzing naar Matteüs 25: 35-36 “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”


Namens de Raad van Kerken Friesland,


Ds. Margarithe Veen, voorzitter
Pastor Saapke van der Meer, lid


Afbeelding: vluchtelingen (foto: Beeldbank PKN rechtenvrij)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl