Verklaring CEC migranten

De tekst hieronder is een openbare verklaring die vandaag, 3 juni 2015, is goedgekeurd door het bestuur van de Conferentie van Europese Kerken op zijn bijeenkomst in Straatsburg.

Persbericht No: 15/26
Straatsburg
3 juni 2015

Vergeet niet gastvrijheid te betonen aan vreemdelingen, want zo hebben sommigen zonder het te weten gastvrijheid betoond aan Engelen (Hebreeën 13:2)


Verklaring over de buitengrenzen van de EU, special die in de Middellandse Zee.

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) geeft uitdrukking aan zijn grote zorg over het herhaald verlies van mensenlevens in de Middellandse Zee. CEC betreurt, dat gedurende mee dan twee decennia tienduizenden migranten verdronken zijn in hun poging in Europa veiligheid of een waardiger leven te vinden.

Conflicten op de drempel van Europa hebben ertoe geleid dat steeds meer migranten binnen en buiten hun regio vluchten. Velen proberen de Middellandse Zee over te steken naar Italië of Malta, anderen klimmen over de hekken van Ceuta in Melilla of proberen over te steken naar de Griekse Egeïsche eilanden of Cyprus. Minder bekend zijn de vluchtroutes via de oostelijke buitengrenzen van Europa, maar waarnemingen uit het veld suggereren dat menselijk lijden en dood daar ook werkelijkheid kunnen zijn.


Smokkelaars zijn in staat hun beschamende en lucratieve werk te doen dank zij het Europees migratiebeleid. Dit beleid maakt het praktisch onmogelijk om legaal naar Europa te komen, zelfs voor hen die zeer dringend bescherming nodig hebben.


Politieke reacties op de crisis hebben zich vaak gericht op het tegenhouden van mensen eerder dan de voorrang te geven aan het redden van levens.


Militaire middelen gebruiken om ongeregelde migratie te stoppen wordt in EU documenten als een prioriteit voorgesteld. Beleidsmakers hebben weinig voorstellen gedaan om geregelde en veilige migratie mogelijk te maken. Het ontvangen en verwelkomen van hen die in Europa aankomen is nog steeds een taak die aan enkele Europese landen wordt overgelaten.


Tegelijkertijd hebben Kerken en maatschappelijke organisaties op veel plaatsen aanzienlijke steun opgezet voor hen die op de Europese kusten aankomen. Zij strekken hun welkom uit naar het eiland Lampedusa, geven wettelijke adviezen voor Griekse eilanden, bieden kerkasiel in Duitsland of huisvesting in Zweden, en op veel plaatsen onderdak voor hen die gevaarlijke reizen hebben overleefd.


CEC erkent, dat het beëindigen van de onaanvaardbare en beschamende situatie van doden aan de EU grenzen een meervoudig antwoord vraagt dat zowel korte als lange termijn maatregelen inhoudt. Het meest wenselijke is dat niemand gedwongen is hun land van herkomst te verlaten.


CEC herhaalt daarom zijn boodschap van December 2014 (http://www.ceceurope.org/index.php?id=1774) over de situatie in het Midden Oosten en beveelt de vredesinitiatieven die in de regio ondernomen worden aan. CEC verwelkomt verder aanvullende inspanningen die schadelijke effecten van Europees beleid op bewapening of handel op andere regio’s in de wereld verminderen.


CEC is zich er echter van bewust dat het zoeken van bescherming in een ander land of zelfs in en ander deel van de wereld in de overzienbare toekomst voor veel mensen een noodzaak zal zijn.


CEC dringt er daarom op aan:

Kerken in Europa:

 • Door te gaan met bidden voor hen die vluchten uit conflict, oorlog en vernietiging;
 • Hen te herdenken die hun leven verloren hebben op weg naar Europa en materiaal te gebruiken dat is ontwikkeld voor de jaarlijkse herdenkingsdag en daarvoor is voorgesteld door CEC en CCME voor 21 juni 2015;
 • Door te gaan te werken aan het aanpakken van de oorzaken van gedwongen verhuizing;
 • Capaciteit op te zetten voor het verwelkomen van vluchtelingen. Wij vragen daarbij aandacht voor de voorbeelden gegeven door kerken in het Middellandse Zee gebied en ook elders;
 • Plaatsen aan te bieden waar de angst over de aankomst van vreemdelingen kan worden besproken en opbouwende mieren om samen te leven gevonden kunnen worden;
 • Samen te werken in het veranderen van beleid in de EU en geassocieerde staten van het afschrikken van migratie naar hen die de mens in het centrum van migratiebeleid zetten. Dit kan gedeeltelijk gebeuren door samen te werken met CCME in het project voor ‘veilige overtocht’;
 • Nationale regeringen en verantwoordelijke autoriteiten in EU lidstaten aan te spreken op het ondersteunen van zulk op de mens gerichte migratiebeleid. 


Europese instellingen: 

 • Ontwikkelen en voldoende financieren van volledige zoek-en-red operaties in de Middellandse Zee, uitgevoerd door goed toegeruste medewerkers;
 • Afzien van het militariseren van het Europese migratiebeleid met inbegrip van plannen om boten te bombarderen die mogelijk door smokkelaars kunnen worden gebruikt;
 • Beleid in te voeren dat veilige en wettelijke wegen naar Europa mogelijk maakt, met inbegrip van meer plaatsen voor hervestiging en uitgifte van humanitaire visa, opheffen van de visumplicht voor hen die vluchten uit conflictzones zoals Syrië of Eritrea en gemakkelijke gezinshereniging voor mensen die internationale bescherming of humanitaire toelating nodig hebben;
 • Inspanningen ondersteunen van landen in het Midden Oosten en andere conflictregio’s alsmede UNHCR om adequaat mensen te ondersteunen die international bescherming zoeken;
 • Een systeem van solidariteit op te zetten tussen EU lidstaten voor het opvangen van asielzoekers en vluchtelingen p een manier die rekening houdt met de wensen van asielzoekers en vluchtelingen; 
 • Afzien van inspanningen om de verantwoordelijkheid voor de bescherming van Vluchtelingen die naar Europa komen naar niet-EU landen;
 • Plannen te ontwikkelen voor toegankelijke en bekende systemen van wettelijke migratie in herkomstlanden, waarbij levensvatbare en humane alternatieven voor smokkelen worden geboden.


Voor meer informatie of contact: 
Erin Green
Communication Coordinator
Conference of European Churches


Rue Joseph II, 174 B-1000 Brussels
Tel. +32 2 234 68 42
Fax +32 2 231 14 13

E-mail: eeg@cec-kek.be
Website: www.ceceurope.org
Facebook: www.facebook.com/ceceurope
Twitter: @ceceurope

Bijlagen:

- Brief secretaris-generaal CEC (Engels) [PDF]

- Gedenktag 2014 Materialheft (Duits) [PDF]

- Materiaal gedenkdag mirgranten die hun leven verloren van de CCME (Engels) [PDF]

 
De Conferentie van Europese Kerken (CEC) is een gemeenschap van ongeveer 114 Orthodoxe, Protestantse, Anglicaanse en Oud Katholieke Kerken uit alle landen in Europa, en 40 nationale raden van kerken en organisaties in partnerschap . CEC is opgericht in 1959. Het heft kantoren in Brussel en Straatsburg.  

Foto: CEC

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl