Heerlen, 18 december: Serious Request

Kerken Parkstad samen in actie voor 3FM Serious Request 2015

De Raad van Kerken Parkstad komt in actie! Rooms Katholieken en Protestanten zetten samen in een uniek project de schouders eronder om 3FM Serious Request 2015 in Heerlen optimaal te steunen. Een bijzonder enthousiaste groep vrijwilligers van deze verschillende kerkgenoot-schappen gaat, geïnspireerd door God, hard aan de slag en is de kartrekker van elf acties om geld op te halen voor Serious Request.


Naastenliefde en diaconaat met zorg voor weduwen, armen en vreemdelingen zijn kernpunten in het Christendom. Het hele jaar door zijn mensen daarmee bezig. Vaak niet zichtbaar, maar wel heel belangrijk. Doordat 3FM Serious Request 2015 naar Heerlen komt wordt nu de kans gegrepen om deze naastenliefde zichtbaar te maken in de vorm van leuke en soms opvallende acties, zoals:


Preek van een Leek
Het was een lang gekoesterde wens van dominee Henk van Es (Tempspleinkerk) om dit Amsterdamse concept naar Parkstad te brengen. Het concept ‘Preek van een Leek’ is simpel: opiniemakers de kans geven om hun stem te laten horen in een verrassende setting en vorm. “We hebben al drie top mensen bereid gevonden om mee te werken”, aldus Henk van Es.

Marcia Luyten (presentator Buitenhof), Jan de Wit (SP politicus) en Petra Stienen (Midden Oosten deskundige) gaan de uitdaging aan om een kerkdienst vorm te geven en dus ook zelf te gaan preken. De laatste zondagen in november om 16.00 uur zullen deze Leken te horen zijn in de Tempspleinkerk Heerlen. Een kaartje kost € 10,- en op de dag zelf bij de kerk te koop. De opbrengst van de verkochte kaarten gaat volledig naar 3FM Serious Request 2015.


Pop-up kerk Ff Serieus
Een tijdelijke kerk in een leegstaand winkelpand, dat is uniek in Nederland! In de week van 3FM Serious Request 2015 zal Heerlen die primeur krijgen. Volgens Hanne - Maria Minderhoud wordt het een bijzondere plek met een mix van stilte, bezinning, ontmoeting en zingeving. In de ochtend zal er ruimte zijn voor stilte, een gebed, een kaarsje branden en een kopje goed gesprek. 's Middags is er ruimte voor bijzondere vormen van kerk zijn. Door de verkoop van thee, koffie, limonade en koekjes zal de Pop-up Kerk bijdragen aan Serious Request. Laat je verrassen en kom eens een kijkje nemen.

Houd www.facebook.com/SeriousRequestKerkenParkstad in de gaten voor meer informatie zoals de precieze tijd en de locatie, want die zijn nog niet bekend.


Recordpoging Bijbellezen
Het is al vaker gedaan: gezamenlijk de hele bijbel lezen. Vaak in een estafette of als marathon, maar nog nooit als 'Guinness Book of World Record' poging! Op een centrale locatie in Heerlen gaan we met zoveel mogelijk mensen een poging wagen. Ieder die leest betaalt voor zijn bijdrage aan het record € 1,- per minuut, in blokken van 10 minuten. De opbrengst gaat natuurlijk volledig naar 3FM Serious Request 2015. Wil je meer blokken lezen? Dan moet je misschien zelfs sponsors zoeken!

Ab Mulder (projectleider) ziet het helemaal zitten: “De bijbel is een geweldig boek met een geweldige boodschap. Om het Bijbellezen goed over te laten komen lezen we uit de Bijbel in Gewone Taal, de nieuwste vertaling. Van begin tot eind schatten we dat we 4 dagen nodig zullen hebben.” We beginnen op zaterdag 24 oktober om 9.30 uur met een morgengebed en starten om 10.00 uur met lezen. Die dag begint ook de herfstvakantie. Dat geeft de jongere generatie de kans om deel te nemen en zo ons te helpen om de nachten door te komen. Wie durft?! Je bent van harte welkom.


Voor meer informatie over de andere acties, aanmelden als vrijwilligers en updates:

www.raadvankerkenparkstad.nl

www.facebook.com/SeriousRequestKerkenParkstad

www.twitter.com/SR_Parkstad

NL37 SNSB 0908 5822 93 ten name van St. Raad van Kerken onder vermelding van Donatie Serious Request.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl