Milieubewust wereldcongres

 

De doopsgezinde gemeenschap ontwikkelt een speciaal programma voor afgevaardigden die volgend jaar naar het wereldcongres van de kerken gaan in Paraguay. Dat bericht het blad doopsgezind.nl, het officiële orgaan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, één van de lidkerken van de Raad.

De Mennonite World Conference is zich er van bewust dat een vliegreis naar Paraguay de nodige schadelijke uitstoot geeft van broeikasgassen. Daarom werkt men aan een fonds waar deelnemers een bijdrage aan kunnen leveren om de schadelijke uitstoot van hun vliegreis te compenseren. MWC werkt daarvoor samen met MEDA (Mennonite Economic Development Associates), een organisatie die onder anderen investeert in milieuvriendelijke bedrijfjes in ontwikkelingslanden. Het fonds zal onder andere investeren in een bedrijf in Paraguay dat ethanol produceert uit suikerriet. Het MWC compenseert zelf ook alle reizen die medewerkers maken in voorbereiding op het wereldcongres.

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl