Amersfoort 7 juni: Oecumene Aan Tafel!

Op 7 juni 2015 om 13.00 uur vindt in Het Brandpunt de vierde lunchbijeenkomst Oecumene Aan Tafel plaats. De lunch staat deze keer in het teken van de diaconie. Als gasten aan tafel schuiven aan: Fred van Iersel, hoogleraar, docent christelijk sociale ethiek aan verschillende opleidingen en voormalig hoofdaalmoezenier bij Justitie, was enige tijd profielhouder Diaconie in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Hij houdt zich o.a. bezig met vragen rond de praktijk van diaconie en caritas aan de hand van de ‘katholieke sociale leer’.

Joke Koolhof is diaconaal opbouwwerker in dienst van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Ze heeft vele jaren ervaring in de ondersteuning van diakenen en diaconale medewerkers in hun wijken. Ze beweegt zich op het snijvlak van kerk en samenleving, is intermediair tussen diaconie en stad. Ook houdt ze zich bezig met armoede in Amersfoort, vluchtelingen en migranten, mantelzorg, jongeren en straatpastoraat.

Op het gebied van diaconaat hebben we als kerken veel te bieden omdat we daarin niet gehinderd worden door dogma’s en regels. Met onze gasten zullen we in gesprek gaan over diaconaat en oecumene. Hoe spelen kerken in op tendensen in onze samenleving, zoals individualisering, verandering in de zorg en opvang van vluchtelingen? Wat zien we daarvan in Amersfoort? Het zal een boeiend gesprek worden!
 
Wees van harte welkom en meld u aan via de mail:
oecumeneaantafel@hetbrandpunt.net 
Kosten €5 p.p. voor de lunch

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl