Dieren, 4 oktober: Waar is de mens?

Een inleiding door prof. Arjo Klamer

De Werkgroep Geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Dieren e.o. organiseert regelmatig bijeenkomsten met een belangwekkend maatschappelijk thema. Daarom is Raad van Kerken zeer verheugd dat prof. Arjo Klamer van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 4 oktober 2015 een inleiding zal houden over: De menselijke maat in de economie. 


Prof. Klamer is een van de bekendste Nederlandse economen met een grote staat van dienst. Hij doceerde tussen 1981 en 1994 economie aan universiteiten Iowa en Washington en is momenteel naast zijn hoogleraarschap wethouder sociale zaken in Hilversum. Hij staat bekend om zijn kritiek op de huidige westerse economie waarin de menselijke maat verdwenen is en ook van marktwerking in de zorg. Hij is als econoom voorstander van het hanteren van belangrijke waarden i.p.v. slechts te streven naar kwantiteit. Talrijke Nederlandse en internationale boeken staan op zijn naam.

Er wordt op 4 oktober stilgestaan bij: Menselijke verantwoordelijkheid voor een humane maatschappij met oog voor de menselijke maat. Welke kritiek is mogelijk op de huidige economie in Nederland gerelateerd aan onze menselijke verantwoordelijkheid voor de naaste, voor een humane maatschappij. Hoe functioneren de banken? Welke alternatieven zijn er te bieden aan ‘consumenten’, die niet alleen financiële belangen willen dienen? Er is ook het belang van de armen in onze maatschappij, de vierde wereld en de derde wereld.

Leidraad: Is er een ‘handelingsperspectief’ aan te reiken? D.w.z.: Waar liggen onze mogelijkheden? Wat geeft de burger moed om actief een steentje bij te dragen aan een betere wereld? Hoe kan hij bijdragen aan verandering? Heel concreet: Waar ligt onze invloed als burger ten kwade, maar vooral ten goede?

De avond begint met een inleiding door prof. Arjo Klamer. Na de pauze is er voor de bezoekers van de avond gelegenheid tot het stellen van vragen en tot het aangaan van dialoog met de betrokkenen. De bedoeling is, dat zoveel mogelijk politieke, maatschappelijke, vakbonds- en kerkelijke organisaties uit de regio aanwezig zijn.

Ieder is welkom! Vrij entree met mogelijkheid tot een gift.

Locatie: Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 54 te Dieren.
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur.

Foto: Wikipedia.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl