18 juni: Veilig naar Europa

Conferentie Veilig naar Europa, kan dat als je moet vluchten voor oorlog en geweld?

Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag 2015

Plaats: Landelijk Dienstencentrum Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Aanmelden: g.werkman@kerkinactie.nl
Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Programma:

09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Opening door Arjan Plaisier/Evert Jan Hazeleger
10.10 uur: Hoe is de situatie aan de buitengrenzen van Europa: film documentaire Elias Bierdl,
mensenrechtendeskundige
10.50 uur: Waarnemingen van kerken in landen aan de buitengrenzen en Safe Passage door
Doris Peschke, directeur CCME Europa
11.15 uur: In groepjes gesprekken over de situatie nu
11.30 uur: Koffie pauze
12.00 uur: Verhaal van een vluchteling hoe hij /zij naar Europa kwam
12.10 uur: Bijdrage van Amnesty International afdeling Nederland en Rode Kruis Nederland
12.45 uur: Test EO project “Rot op naar je eigen land”
13.00 uur: Lunchpauze
14.00 uur: Oorzaken en mogelijke oplossingen door Mr. Dr. Tineke Strik
15.00 uur: Paneldebat met de zaal
15.30 uur : Panel “Welke verantwoordelijkheden liggen er in Nederland, welke in Europa en hoe
brengen we oplossingen een stap dichterbij?”
16.00 uur: Afsluiting/ thee en koffie

Alle informatie leest u hier [PDF]

Foto: Beeldbank PKN Rechtenvrij

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl