E-flits, mei 2015

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

4 mei
Vanuit de religieuze gemeenschappen van joden, moslims en christenen (Raad van Kerken) wordt er bij de nationale dodenherdenking op de Dam een gezamenlijke krans gelegd. Een bijzonder mooi gebaar waarin aanhangers van de drie religies schouder aan schouder staan in het gedenken van de slachtoffers van geweld en intolerantie. Het Nationaal Comité heeft ook teksten overgenomen die door de drie religies zijn ingebracht.

5 mei
Het materiaal uitgebracht door de Raad van Kerken rond dodenherdenking en Bevrijdingsdag heeft dit jaar nog weer meer bezoekers gekregen dan vorig jaar. Mensen als Willem Blonk en Perla Akerboom hadden het materiaal klaargemaakt. Het leverde bijna een verdubbeling van het bezoekerstal op. Lees meer

Hemelvaart
Talloze raden van kerken organiseren op Hemelvaartsdag een gezamenlijke viering. Het platform migrantenkerken in Arnhem doet dat bijvoorbeeld.

Pinksteren
Pinksteren is bij uitstek een feest van de kerken en van de oecumene. Veel plaatselijke raden van kerken besteden er aandacht aan. Een voorbeeld is de Raad van Kerken in Alkmaar. Zij houden een feest van de oecumene met het thema ‘De kunst van vrede’. Op 22 mei 16.00 uur openen burgemeester en voorgangers een vredeszaak, pop-up store van de Alkmaarse kerken. Lees meer

Kerkennacht
In het weekend van 21 juni zal op talloze plaatsen de kerkdeur openstaan met vaak kortlopende en uiteenlopende  programma’s. De open kerkdeur is ook ter kennismaking met een andere kerk dan uw eigen gemeente. Hebt u als organisatoren een mooi programma, laat het de organisatie van de kerkennacht weten: www.kerkennacht.nl, voor zover u dan nog niet heeft gedaan.

Zuid-Sudan
Onder coördinatie van Pax komt er bezoek in mei van de kerken uit Zuid-Sudan. De moeilijke situatie voor christenen ter plaatse zal centraal staan in het contact.

Friesland
Ds. Margarithe Veen is de nieuwe preses van de Raad van Kerken in Friesland. Zij volgt dr. Rein Veenboer op, die de voorzittershamer ongeveer zes jaar hanteerde. Lees meer

Politieke stolp
In kerkelijke kring is veel kritiek op de oplossing die PvdA en VVD hebben geformuleerd rond bed, bad en brood. De Raad van Kerken in Nederland heeft een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie en verantwoordelijke bewindslieden. Diverse plaatselijke en regionale raden hebben soortgelijke initiatieven genomen. De euregionale oecumenische werkgroep Limburg bijvoorbeeld  heeft een petitie opgesteld met soortgelijke strekking die door kerken in het zuiden is ondersteund. Lees meer

Europese voorbereidingen
Nederland zal begin 2016 voorzitter zijn van de EU. De kerken willen ter voorbereiding een gesprek met de politieke leiding van Nederland. Een delegatie van de Europese kerken (CEC en RKK) bezoekt daartoe in mei de Nederlandse Raad.

Raven
Het boekje 'Raven' is uitverkocht. Desalniettemin gaat de classis Deventer er toch nog een keer over in gesprek. Op donderdag 19 mei. Natuurlijk komen achtergronden en doel van oecumene aan de orde.

Pelgrimage
De Wereldraad van Kerken heeft twee nieuwe websites over de pelgrimage van gerechtigheid en vrede op het internet geplaatst. Daarop kunnen internationale ontwikkelingen worden gevolgd. Lees meer

Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 8, no. 5, 2015 van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl