E-flits, april 2015

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Brief vluchtelingen
De Raad van Kerken heeft een brief gestuurd naar minister Ard van der Steur en staatssecretaris Klaas Dijkhoff, de nieuwe bewindslieden op het ministerie van Veiligheid en Justitie. In de brief wordt gevraagd om een humaan vluchtelingenbeleid, zodat vluchtelingen gericht aan hun toekomst kunnen werken. Lees meer

Isoleercel
Het aantal vluchtelingen dat in een isoleercel belandt in detentiecentra is in absolute zin gelijk gebleven en in relatieve zin gestegen. Dat bleek tijdens een bezoek vanuit de Raad van Kerken aan het detentiecentrum in Zeist. Met organisaties als Amnesty dringt de projectgroep Vluchtelingen van de Raad aan op bijstellingen in het beleid. Lees meer

Oproep gesprek gemeente over zorg
Het moderamen roept kerken op elkaar plaatselijk op te zoeken en samen contact te leggen met de burgerlijke gemeente over de invulling van de zorg. Nu de zorg steeds meer op maat inhoud moet krijgen, is het essentieel dat ook de kerken betrokken zijn. De oproep is het resultaat van overleg tussen betrokken beleidsmedewerkers van lidkerken van de Raad. Lees meer

Nationale Wetenschapsagenda
Zowel de kerken als de theologische opleidingen hopen dat er voldoende mensen en organisaties zijn die thema’s als ‘oecumene en verbinding’ aandragen voor de Nationale Wetenschapsagenda. De overheid inventariseert de wensen voor de komende jaren.

Armeense zaak
Een vertegenwoordiging van de Raad woont de herdenking van de Armeense genocide bij op 20 april in de Grote Kerk in Den Haag. Betrokken organisaties organiseren onder meer een klokluidersactie om stil te staan bij het feit dat de genocide zich 100 jaar geleden heeft voltrokken.

Vier en vijf mei
Op de website van de Raad is materiaal te vinden wat kerken en andere organisaties kunnen raadplegen in het kader van de herdenkingen rond 4 en 5 mei. Meer informatie: klik hier en ook hier

Handboek Gebed
Bij boekhandel Riemer en Walinga in Ermelo (Stationsstraat 131) wordt op 30 april het Handboek Gebed gepresenteerd. Daarin is ook de analyse opgenomen van de gebeden die de Raad eerder uitbracht onder de titel ‘Eén druppel jou’. Het begint om 20.00 uur.

Zeeuwse kerken
De Commissaris van de Koning Han Polman opent de Zeeuwse provinciale kerkendag op 30 mei. De oecumenische kerkendag wordt afgesloten door mgr. dr. Jan Liesen, bisschop van Breda en ds. Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk. 

Impulsmiddag Pelgrimage
Vertegenwoordigers van kerken die ideeën willen opdoen voor het thema ‘pelgrimage’ kunnen nu al de datum van 25 september ’s middags in de agenda zetten. Dan zal er in de Bergkerk in Amersfoort een programma worden aangeboden over dat onderwerp met concrete handelingsperspectieven voor lokale (raden van) kerken en groepen. 

Europese referentiegroepen
Nederlandse kerken kunnen mensen voordragen als deskundigen in Europese referentiegroepen. De lidkerken van de CEC kunnen personen leveren met deskundigheid op acht terreinen, te weten ‘ecclesiology and theological dialogue among churches’, ‘peacebuilding and reconciliation’, ‘human rights’, ‘economic and environmental justice’, ‘employment and social issues’, ‘education for democratic citizenship’, ‘bioethics’ en ‘EU policy and legislation’. Lees meer

Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 8, no. 4, 2015 van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl