Visiedocument voor Provinciale Staten Overijssel

De gezamenlijke kerken van Overijssel, verenigd in het Platform van Kerken Overijssel, hebben de Staten van Overijssel een visiedocument gestuurd voor de komende vier jaar.

Een stuk over het meer inzetten van gemeenschappen, anders kijken naar werk en inkomen, een beheer vanuit anders perspectief, cultureel erfgoed is ieders verantwoordelijkheid en de kracht vanuit het anders denken als uitdaging gaan zien.

Het Platform hoopt hiermee een tweede stap te zetten, de eerste was het organiseren van een lijsttrekkersdebat, naar een goede relatie met politiek en samenleving. Nog nooit eerder schreven kerken een visiestuk voor de provincie !

Klik hier om het visiedocument te lezen.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl