Alkmaar 23 mei: De kunst van vrede

Feestweek van de oecumene van 23 - 31 mei 2015

‘Zalig zijn de vredestichters’. Deze bekende woorden van Jezus klinken in een Franse Bijbelvertaling zo: ‘Heureux les artisans de paix’, zalig de vredeskunstenaars. En dat kun je inderdaad wel een kunst noemen: vrede maken waar die nog niet heerst, vrede behouden waar belangen of meningen uiteenlopen. Een kunst waar de wereld grote behoefte aan heeft.

De kerken van Alkmaar, die elkaar treffen via de Alkmaarse Raad van Kerken, hebben dit thema tot leidraad gekozen van de feestweek van de oecumene. Deze week begint in het weekend van Pinksteren, het feest van de Geest die ons bezielt en ons leven vernieuwt. De hele week die daarop volgt zullen er activiteiten zijn in allerlei kerken in onze stad: lezingen, een Taizé dienst, een lied-programma, liturgisch bloemschikken, een film, tentoonstellingen, teken- en fotowedstrijd voor kinderen en jongeren etc. Aan de ontwikkeling van het programma wordt momenteel volop gewerkt.

We hopen met het diverse aanbod vooral ook mensen te bereiken die (nog) niet bij een kerk zijn betrokken en daarom proberen we een winkelpand in de binnenstad van Alkmaar te huren tijdens de feestweek. Als dit stoutmoedige plan lukt, zou deze plaats de gehele week een plek van ontmoeting, gesprek, tentoonstelling en lezingen kunnen zijn, waarin ook verwezen wordt naar de activiteiten in de diverse kerken. De feestweek zal worden afgesloten met een oecumenische dienst in één van de kerken in Alkmaar op zondag 31 mei.

U ziet, we hebben nog geen geheel uitgewerkte planning voorhanden. Maar we zijn al zo enthousiast, dat we er nu toch alvast over willen vertellen. Concrete informatie volgt, via de parochiebladen en – websites en natuurlijk ook de website van de ARK: www.alkmaarseraadvankerken.nl.

Namens de Alkmaarse Raad van Kerken,
en de voorbereidingsgroep Feestweek,

pastoor Erna Peijnenburg.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl