Middelburg 9 april: Dialoog over racisme

Op 19 januari – op Martin Luther King Day – vond de lancering van ‘Onderhuids’ plaats, een nationale campagne en dialoog over racisme en verborgen voorkeuren. De campagne brengt werkgevers, vakbonden, kerken, maatschappelijke organisaties, minderheidsgroeperingen, verenigingen, sportclubs, netwerken van ouderen en jongeren en onderwijsinstituten, samen. Daarnaast werd de test “Streepje Voor” gelanceerd.

Racisme is kwalijk, daar lijkt iedereen het over eens. Weinig mensen zeggen van zichzelf dat ze racistisch zijn. De discussie in Nederland gaat vooral over de vraag of racisme wel of niet aan de orde is. Over de vraag of iets – een uitspraak, een traditie, een beeld – wel of niet racistisch is. Onderhuids is een confrontatie met onze ideeën over ‘de ander’, soms zichtbaar of soms verstopt onder de oppervlakte. Ideeën waarvan we tot onze schrik ontdekken dat ze er zijn, omdat ze niet stroken met ons zelfbeeld. De campagne daagt iedereen uit om de blik op jezelf te richten en te onderzoeken hoe verborgen voorkeuren beïnvloeden hoe we met elkaar omgaan. Hoe anderen met jou omgaan.

Gedurende acht maanden vinden op twaalf plaatsen door het land evenementen plaats, waar gesproken wordt over vijf thema’s, te weten: arbeidsmarktdiscriminatie, etnisch profileren, historical injustices (bijv. slavernijverleden), zwarte scholen en racisme en voetbal. Met behulp van ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en instituties, worden de uitkomsten van deze evenementen verwerkt in een maatschappelijk akkoord. Dat akkoord overhandigen initiatiefnemers aan het slot van de campagne (september 2015) aan de verantwoordelijke minister tijdens een speciaal evenement in Amsterdam. Hiermee komt een collectief van vele organisaties, stichtingen, instellingen en instituties tegemoet aan de wens van de politiek om zelf antwoorden te formuleren op het probleem van racisme.

Ook voor Zeeland staat een bijeenkomst gepland en wel op donderdag 9 april a.s. vanaf 19.00 uur  in de Burgerzaal van het Stadhuis op de Markt in Middelburg. Er zal genoeg ruimte zijn voor discussie over alledaags racisme, incl. asielzoekers. Een klein deel van de bijeenkomst zal specifiek gaan over racisme en voetbal. De kerngroep die e.e.a. voorbereidt bestaat uit meer dan 20 organisaties, waaronder het UCR, SCOOP , HZ, Scouting, Sport Zeeland en de Raad van Kerken Zeeland.

Kijk voor meer informatie op www.onderhuids.nl en doe beslist de test.
U bent van harte welkom op 9 april a.s. in de Burgerzaal in Middelburg.
Namens de Raad van Kerken,
Jan Versteeg (rvkmiddelburg@zeelandnet.nl)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl