Drachten 28 april: Kostbaar is de Kerk

Presentatie en gespreksavond over het document: 
‘The Church – towards a common vision',

Met dr. Hans Kronenburg en drs. Geert van Dartel,
Dinsdagavond 28 april 2015, aanvang 19.30 uur
in de Oasekerk, Ringweg 3, 9201 GT, Drachten.


De Wereldraad van Kerken publiceerde in 2013 het document 'The Church, towards a common vision'. Het document is de vrucht van een lange oecumenische dialoog over de Kerk en wordt dezelfde status toegemeten als het Lima-document uit 1982. Hans Kronenbrug en Geert van Dartel geven deze avond een PowerPointpresentatie over het document The Church, gevolgd door plenaire bespreking of gesprek in groepen aan de hand van gespreksvragen, en inventarisatie van reacties en leeservaringen.

Dit is een initiatief van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit en de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Nederlandse Raad van Kerken (werkgroep: dr. Hans Kronenburg (PKN), drs. Henk Schoon (OKK), drs. Rob van Uden (RKK) en drs. Geert van Dartel (RKK).

De avond in Drachten wordt georganiseerd en aangeboden door de Raden van Kerken van Fryslân, Groningen en Drenthe. Meer info over het document vindt u hier: www.oecumene.nl/william-henn. De Nederlandse vertaling van Ton van Eijk vindt u hier: www.raadvankerken.nl/overige_publicaties.

U bent van harte welkom. Wilt u uw komst wel even aankondigen, via tjallingii2@zonnet.nl. Bij voorbaat dank. Dit bericht kunt u verder verspreiden naar geïnteresseerden.

Drs. U. Tjallingii, ambtelijk secretaris Raad van Kerken in Fryslân, www.raadvankerkenfryslan.nl, mede namens de Raad van Kerken van Groningen Drenthe: www.prvk.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl