Humor met bisschop

In elke vergadering is er wel een moment waarop de lachspieren worden geprikkeld. In de projectgroep Vieren van 12 juni, waar onder meer de viering van het jubileum van de Raad werd besproken, was dat niet anders.

In het vuur van de ontmoeting vertelde één van de deelnemers dat hij het verlangen had de eigen bisschop vaker te zien. Hij had dat ook tegen de bisschop gezegd, een beetje met een kwinkslag weliswaar: 'Bisschop, u lijkt voor mij op God zelf.' 'Hoezo?', vroeg de bisschop. Waarop hij zei: 'Wel, je weet dat hij bestaat, maar je ziet hem zo weinig.' Waarop zuster Scholastica ter vergadering repliceerde: 'Oh, heb jij zo'n God?'

Zr. Scholastica

In het algemeen is het trouwens handig om vrijwilligers te hebben bij zo'n projectgroep die ook meekijken in de drukproeven. Het is bekend dat de zetduivel aanwezig is bij de samenstelling van drukwerk, en zeker waar het religieus drukwerk betreft. Maar een vrijwilliger ontmaskerde hem. Op de plaats waar het thema stond: 'Laat hen allen één zijn' stond ten onrechte: 'Laat hen alleen één zijn'.

De projectgroep Vieren heeft actief meegedacht over de invulling van de liturgie van 21 juni. Anneke van Wijngaarden, een van de leden van de projectgroep, heeft de tekst van het lied 'Doorbreek onze muren' speciaal voor de liturgie van 21 juni aangepast.

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl