Kimman over basis oecumene

Kerkelijke eenheid dient niet gebaseerd te zijn op angst,  maar dient Christus zelf als fundament te hebben. Dat zei prof. dr. Eduard Kimman bij de Raad van Kerken op 11 juni. Kimman verzorgde de opening van de Raad. Het was tevens de laatste bijeenkomst waar Kimman als secretaris-generaal aanwezig was. Er is nog geen opvolger voor hem benoemd, dus als vervanger blijft hij nog even beschikbaar.

prof. dr. Eduard Kimman

Kimman reageerde op een bericht in het blad Metro, waarin stond dat de religies dichter bij elkaar zijn komen te staan vanwege de film Fitna van Wilders. De coördinator van de terrorismebestrijding had dat vastgesteld. Kimman zei het belangrijk te vinden dat eenheid niet gebaseerd is op dergelijke negatieve gevoelens, maar op de kracht van Christus.

Kimman ging ook in op de publiciteit, waarin hem werd toegedicht dat de Protestantse Kerk een actiegroep zou zijn. Hij gaf aan dat het ging om een citaat uit een boek van Robinson, waarin een artikel staat opgenomen van Tillich. Het gaat Tilllich dan niet om een typering van de protestanten, maar om de vraag of er een nieuw reveil in de kerk te verwachten is. In die context zei Kimman ook te willen spreken. Kimman zelf een jezuïet liet doorschemeren de nodige verwantschap te voelen met de protestanten; hij refereerde aan het feit dat de stichter van zijn order, Ignotius de Loyola en Johannes Calvijn aan hetzelfde instituut een opleiding hebben gevolgd.

Voorzitter drs. Henk van Hout sprak de scheidende Kimman later toe en prees hem om zijn 'weerbare vroomheid' en zijn zorgzaamheid. Kimman is zes jaar lid geweest van de Raad van Kerken.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl