E-flits, februari 2015

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Vasten
Diverse kerken besteden vanaf woensdag 18 februari aandacht aan het vasten. De Raad ontving er onlangs een boek over geschreven door de protestantse predikante Idelette Otten en journaliste Olga Leever. Lees meer Op de website zijn ook initiatieven te vinden van plaatselijke raden van kerken rond de veertigdagentijd.

Ignatius
De Syrisch-Orthodoxe Kerk krijgt in februari bezoek van patriarch Moran Mor Ignatius Ephrem II, de hoogste geestelijke leider van hun kerk. Er staan ook ontmoetingen gepland op 27 februari met enkele vertegenwoordigers van de oecumene.

Decentrale zorg
Plaatselijke (raden van) kerken wordt geadviseerd om contact te onderhouden met de plaatselijke gemeente, nu de gemeente de zorg regelt. Het advies kwam naar voren tijdens een gesprek tussen vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Kerken. Het moderamen heeft een taakgroep opdracht gegeven om te onderzoeken of er aanvullende afstemming vanuit de landelijke kerken nodig is.

Pelgrimage
De taakgroep Pelgrimage is bezig met de laatste voorbereidingen voor de bijeenkomst met jongeren uit de diverse kerken op 21 en 22 maart in Amersfoort. De oogst van de bijeenkomst zal op de website worden geplaatst, waar ook al divers ander materiaal te vinden is, onder meer materiaal gebruikt voor een jongerendienst in de vorm van een pelgrimage. Lees meer

Gebed
Een meer theoretische analyse van de gebedsstijlen in de kerken, gebundeld in ‘Eén druppel jou’ is terug vinden in de bundel ‘Handboek voor gebed’ onder redactie van Jan Minderhoud, bezinning en handreiking voor de praktijk. Tot 1 mei geldt een voorintekenprijs van € 18,50 bij Boekencentrum.

Eucharistie en avondmaal
Vertegenwoordigers van diverse kerken en kerkelijke groepen komen bij elkaar op 17 februari om onderzoeksrapporten te bespreken over de beleving van eucharistie en avondmaal. Er is een kwantitatief en een kwalitatief rapport gebaseerd op reacties uit gemeenten en kerken naar aanleiding van de enquête. .

Gewas en arbeid
Biddag valt dit jaar op 11 maart; onder leiding van Trinus Hoekstra is een brochure samengesteld, getiteld 'Participatie in werk' over de participatiesamenleving en de Participatiewet. Voor biddag, dankdag en de zondag van de arbeid worden liturgiesuggesties aangereikt, naast achtergrondinformatie. De uitgave is verkrijgbaar voor € 3,00 (incl. portokosten) bij het bureau van de Raad. Lees meer

Vluchtelingen
De projectgroep Vluchtelingen heeft een link geplaatst op de website waarmee men reacties vraagt van plaatselijke raden van kerken en andere kerkelijke groepen die zich bezighouden met vluchtelingen. Klik hier. Met de harde koers die Teeven heeft uitgezet is afstemming van het beleid essentieel.

Holi-groet
De Raad van Kerken heeft een holi-groet opgesteld, die men als plaatselijke raad of kerk kan gebruiken om een groet te sturen naar de hindoe-gemeenschap in de omgeving. Op vrijdag 6 maart vieren hindoes het holi-feest. Voor de tekst: klik hier.

Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 8, no. 2, 2015 van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl