E-flits, januari 2015

De medewerkers van de Raad van Kerken wensen alle ontvangers van deze e-flits een door God gezegend 2015 toe. U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Veilige plek
Voor zover bekend zijn er in de 21ste eeuw niet eerder zoveel kerken geweest die tegelijk een handtekening hebben gezet onder een gezamenlijk document. Afgelopen maand hebben 26 kerken uit Nederland de verklaring ‘De kerk: een veilige plek’ ondertekend, waarmee ze laten zien dat ze consequenties trekken uit rapportages als die van de commissie Deetman en de commissie Samson. Lees meer

Pelgrimage
Rinus Bijkerk komt als stagiair bij het bureau van de Raad van Kerken werken van 1 februari tot 1 juli om de doelgroepen te inventariseren bij de achterban die zich met het thema pelgrimage (gaan) bezighouden. Hij zal een website ontwerpen, die daar qua communicatie concreet op inspeelt.

Beleving sacrament
Met de ruim meer dan 500 ingevulde enquêteformulieren is het onderzoek naar beleving van eucharistie en avondmaal bij plaatselijke (raden van) kerken een groot succes. Diverse geledingen zullen zich in januari en februari over de resultaten buigen, waarbij het de ambitie is om toe te werken naar een gezamenlijke tekst die halverwege 2015 naar buiten kan worden gebracht.

Week van Gebed
De liturgieën zijn bijna uitverkocht. En voor de bundel met gebeden ‘Een druppel jou’ schiet het ook op. Op woensdag 14 januari 19.30 uur vindt de opening plaats van de Week van Gebed in de Fatimaparochie in Amsterdam. Een ieder is daar hartelijk welkom. Van 18 tot en met 25 januari vinden er gebedsvieringen plaats door het hele land. Wilt u nog materiaal bestellen? Klik hier voor bestelformulier.

Oecumenelezing
Honderd mensen hebben zich opgegeven, maar het is eenvoudig om een paar stoelen bij te schuiven. U kunt zich dus nog aanmelden via rvk@raadvankerken.nl voor de Oecumenelezing van vrijdag 16 januari, 15.00 uur in de Geertekerk in Utrecht, met daarop aansluitend de nieuwjaarsreceptie. Prof. dr. Peter Schmidt uit Leuven houdt een inleiding over de pelgrimage vanuit de kunst. Lees meer

Interreligieus gesprek
‘Wat kan de wetenschap bijdragen aan de interreligieuze ontmoeting?’ Dat is het thema van een bijeenkomst van vijf religies in het kader van In Vrijheid Verbonden, waarin ook de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie participeren, op maandag 26 januari in het Academiegebouw in Utrecht. Het gaat om een besloten bijeenkomst.

Raven
Diverse plaatselijke raden van kerken hebben de verschijning van de bundel ‘Raven’ aangegrepen om een oecumenisch thema op de agenda te zetten in januari. Het gaat achtereenvolgens om Amersfoort (19 januari), Hilversum (21 januari), Waalwijk (26 januari), Baarn (29 januari).

Jaarcijfers
Het bureau heeft de jaarcijfers over 2014 bekend gemaakt waaruit de afname van de diverse media blijkt. Ongeveer 200.000 unieke bezoekers deden de website www.raadvankerken.nl aan en het aantal volgers op twitter groeide in de achterliggende maanden met 34 procent naar ruim 2300. Het aantal abonnees van Oecumenisch Bulletin en deze e-flits is doorgegroeid naar bijna 9000 elk.

Rampenplan
De informatie op de website over de participatie van kerken bij rampenplannen is aangevuld. Zo is er een voorbeeld te vinden van het rampenplan uit Eindhoven. Lees meer

Groningen/Drenthe
De provinciale raad van kerken Groningen/Drenthe organiseert een gevarieerde studiebijeenkomst over de participatiesamenleving met onder meer dr. Gerard de Korte, dr. Bert Altena, Leo Fijen en Ineke Ludikhuize. Opgave tot 31 januari; plaats en datum van samenkomst: 11 februari in Haren. Opgeven via mega@ziggo.nl

Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 8, no. 1, 2015 van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl