E-flits, december 2014

De medewerkers en het bestuur van de Raad van Kerken wensen alle ontvangers van deze e-flits zalige kerstdagen. U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Chanoeka en kerst
Het Ojec heeft een jaarvergadering gehouden waarbij het joodse chanoekafeest en het christelijke kerstfeest naast elkaar zijn gezet. In beide feesten kom je de symboliek van ‘het licht’ tegen. De nadruk op het licht is te danken aan de seculiere cultuur. Daarmee gaat het bij chanoeka en bij kerst om feesten die dankzij het verlangen van mensen naar warmte en licht dichter bij elkaar zijn gekomen.

Pelgrimage
De taakgroep Pelgrimage schrijft de lidkerken van de Raad aan met de vraag om één of twee jonge mensen af te vaardigen naar een landelijke startbijeenkomst op 21 en 22 maart in Amersfoort.

Regio
Vertegenwoordigers van de provinciale raden van kerken, de regionale steunpunten van de Protestantse Kerk en de bisdommen ontmoeten elkaar op 12 december in Amersfoort. Ze spreken onder meer over de verschuivingen in de zorgsector van de landelijke naar plaatselijke overheden. In hoeverre lukt het om continuïteit te waarborgen in het ondersteunen van kwetsbare groepen?

Financiën
Het blad Oecumenisch Bulletin vraagt lezers om een vrijwillige bijdrage van € 16,00. Meer dan de helft van de abonnees moet nog reageren. Er zijn bedragen tot 200 euro ontvangen als blijk van waardering voor het oecumenische werk. Hebt u nog niet bijgedragen, maar ontvangt u wel het Bulletin? Overweeg dan een bijdrage en klik hier voor het rekeningnummer.

Spreekmogelijkheid
Het overleg van joden, moslims en christenen (Caïro) heeft een tekst uitgebracht waarin men zich schaart achter een tekst van moslims. Imam Yassin had vanwege gewelddreiging enkele weken het spreekgestoelte gemeden. Het Caïro-overleg vindt dat de veiligheid van religieuze voorgangers gewaarborgd moet zijn. ‘Imams en andere religieuze leiders die opkomen voor menselijke waarden van humaniteit en verdraagzaamheid verdienen onze steun en het is onacceptabel dat zij bedreigd worden.’

Armoede
Er hebben zich al zeven kerkgenootschappen gemeld die mee willen doen met het knooppunt Armoede en Kerken. Om het knooppunt van de grond te tillen is er per jaar 25.000 euro nodig. Vanuit rooms-katholieke en protestantse kring is inmiddels € 17.000 toegezegd en enkele kerken hebben aangeboden voor het doel te collecteren.

Week van Gebed
De EA-EZA en de Raad van Kerken gaan videomateriaal maken van de opening van de Week van Gebed. De dienst vindt plaats in de Fatimaparochie in Amsterdam op woensdag 14 januari 19.30 uur. Het beeldmateriaal komt de volgende dag op YouTube. De feitelijke Week begint op 18 januari, dus plaatsen die zich willen laten inspireren, kunnen de video(samenvatting) bekijken. Uiteraard is iedereen van harte welkom in de Fatimaparochie.

Oecumenelezing
De viering aansluitend op de oecumenelezing van vrijdag 16 januari wordt gehouden door Willem Blonk en Marian Geurtsen. Zij sluiten aan bij het thema ‘pelgrimage’, waar prof. dr. Peter Schmidt een verhaal over houdt. Lees meer

Gesloten
Het bureau van de Raad van Kerken is gesloten van maandag 22 december tot en met vrijdag 2 januari.

Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 7, het laatste nummer van 2014 van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl