Bescherming vluchtelingen in de EU

Aanbevelingen voor de ontwikkeling van veilige en legale routes naar bescherming in de Europese Unie

Voorstel met aanbevelingen van de volgende organisaties:
Caritas Europa, CCME – Churches' Commission for Migrants in Europe, COMECE – Commission of the Bishops' Conferences of the European Community (Secretariat), Eurodiaconia, ICMC – International Catholic Migration Commission, JRS-Europe – Jesuit Refugee Service Europe, QCEA – Quaker Council for European Affairs.

"Onze organisaties vertegenwoordigen kerken in geheel Europa, Anglicaans, Orthodox, Protestants en Rooms-Katholiek, maar ook Christelijke hulporganisaties die zich bezighouden met migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Als Christelijke organisaties zijn we zeer begaan met de waardigheid van mensen, geschapen naar het beeld van God, maar ook voelen we ons verbonden met begrippen als gemeenschappelijkheid, globale solidariteit en het stimuleren van een maatschappij die vreemdelingen verwelkomt. Wij delen ook de overtuiging dat de basiswaarden van de Europese Unie als een zone van vrijheid en gerechtigheid zichtbaar moeten zijn in de politiek van alledag. Het is tegen deze achtergrond dat wij de volgende voorstellen doen voor de ontwikkeling van veilige en legale routes naar bescherming in de Europese Unie."

Lees verder [PDF, engels]

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl