E-flits, november 2014

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Asscher
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt in overleg met onder meer de Raad van Kerken een bijeenkomst in de Ridderzaal over de verhoudingen tussen verschillende etnische groepen en geloofsgroepen. Het betreft een besloten bijeenkomst op 20 november. De bijeenkomst ligt in zekere zin in het verlengde van de studiebijeenkomst die het Caïro-overleg in augustus belegde over ‘de verlegenheid van de religies’.

Moral Discernment
De Raad van Kerken wijdt op de Raadsvergadering van 12 november een bespreking aan het rapport ‘Moral Discernment’ van de Wereldraad van Kerken. Het rapport laat zien hoe je als kerken efficiënt en onderbouwd met elkaar ethische vragen kunt bespreken. Het resultaat van de vergadering moet duidelijk maken of de aanpak van de Wereldraad voor Nederland zou kunnen werken. Voor meer informatie en rapport: klik hier.

Begin Week van Gebed
De Week van Gebed in 2015 zal op woensdag 14 januari 2015, om 19.30 uur worden geopend in de Nossa Senhora de Fatima Parochie in Amsterdam. De feitelijke Week wordt gehouden van 18 tot en met 25 januari. Door iets eerder een landelijke opening te hebben (iedereen is welkom) kan de opening een rol spelen in de publiciteit omtrent de Week van gebed. Er is gekozen voor deze kerk met vooral Braziliaanse gemeenteleden, omdat het materiaal ook uit Brazilië komt. Meer info

Vluchtelingen
De Raad van Kerken werkt mee aan een speciale televisiedienst van de Evangelische Omroep op 16 november a.s. om 9.00 uur in de Dominicanenkerk in Zwolle. De dienst staat in het kader van een week waarin speciale aandacht wordt gevraagd voor vluchtelingen. Zoals bekend zijn er vluchtelingen uit het Midden-Oosten opgevangen in de IJsselhallen.

Knooppunt
Een initiatiefgroep heeft een plan gemaakt om tot een armoedeknooppunt van de kerken te komen. Middels een brief zijn kerken benaderd om zich aan te sluiten. Onder meer Kerk in Actie, de Raad van Kerken en de voormalige werkgroep de Arme Kant van Nederland participeren in de initiatiefgroep.

VNO-NCW
Een delegatie van de Raad van Kerken overlegt op 26 november met vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie van VNO-NCW. Het belangrijkste thema is de economie en de invloed van de recessie.

Filmpjes eucharistie
Het bureau heeft inmiddels een vijftal korte filmpjes klaar en daarbij behorend gespreksmateriaal. Plaatselijke raden kunnen het materiaal gebruiken om het onderwerp ‘beleving van eucharistie en avondmaal’ aan de orde te stellen. Het is ook mogelijk om rond dat thema bij te dragen aan een landelijk rapport. Er zijn inmiddels al zeventig uitvoerige reacties binnen. Men kan reageren tot 31 december 2014. Reageren via formulier: klik hier. Voor de filmpjes: klik hier.

Pelgrimage
De taakgroep Pelgrimage van de Raad van Kerken werkt aan een programma voor 2015. De taakgroep vraagt plaatselijke en regionale initiatieven door te sturen, zodat ze breder bekend kunnen worden gemaakt. En de taakgroep is zelf van plan om een jongerenweekend en een vredestocht te organiseren. Een en ander wordt inmiddels besproken om te kijken of en hoe het gerealiseerd kan worden.

Hannover
Vanuit de Nederlandse Raad van Kerken wordt er een bijdrage geleverd aan een Europese ontmoeting van bisschoppen (CCME) en kerkleiding (CEC) over de communicatie van het evangelie. De bijeenkomst vindt plaats in Hannover op 17 en 18 november. Er zal verslag worden uitgebracht op de website.

Nationale herdenking
De Raad van Kerken Amsterdam is betrokken bij de nationale herdenking van de slachtoffers van vlucht MH17 in de Rai. Men richt ook een stiltecentrum in.

Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 7, nr. 10 (november) van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl