Geef je snel op

Het aantal aanmeldingen voor de jubileumviering loopt goed. Er zijn al tweehonderd personen die zich hebben opgegeven. De ervaring leert dat het aantal sneller stijgt naarmate het evenement nadert en er meer informatie beschikbaar komt. Mensen die het symposium en de viering willen bijwonen in de Jacobikerk te Utrecht op 21 juni 's middags kunnen zich opgeven via 40jaar@raadvankerken.nl Mochten er geen zitplaatsen meer beschikbaar zijn, dan wordt dat gemeld aan de mensen die zich (te laat) opgeven en ook op de website komt daarvan bericht. Vooralsnog wordt er overigens van uitgegaan dat de kerk voldoende capaciteit heeft om eenieder een plek te bieden. Als de kerk vol is, geldt dat nieuwe aanvragen niet meer in overweging kunnen worden genomen.

De ontvangst is om 13.00 uur, het symposium start om 13.30 uur, vervolgens is er een viering die wordt afgerond om 17.00 uur. Dan is er nog gelegenheid voor informele ontmoeting. De die-hards kunnen zich daarna uitleven in de kerkennacht van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken. De toegang is gratis.

De Jacobikerk klaar voor de oecumenische gasten op 21 juni

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl