Actie tegen Return Directive

Het Europarlement zal in juni stemmen over Return Directive. Return Directive verslechtert de rechtspositie voor vreemdelingen. Het bevat letterlijk een Aanwijzing voor Terugkeer.

Return Directive is een eerste stap in Europese wetgeving op dit punt. Het gaat om een compromis van totaal tegengestelde nationale wetgevingen. Het voorstel maakt het mogelijk om ongedocumenteerde vreemdelingen 18 maanden aaneengesloten in vreemdelingenbewaring te houden en bovendien uitgezette vreemdelingen de eerstkomende 5 jaren het recht te ontzeggen in dat land terug te komen. Daarnaast blijft het wettelijk mogelijk kinderen te detineren.

Schiphol
Talloze kerken hebben zich in internationaal verband hiertegen uitgesproken. En ook humanitaire organisaties tekenden bezwaar aan. Het Nederlandse verzet startte in december 2007. Een delegatie van Europarlementariërs Nederland bezocht in die maand  Nederland om kennis te nemen van de detentiesituatie hier te lande. Men heeft het DC Schiphol-Oost bezocht en is op bezoek geweest bij Staatssecretaris Albayrak.

Op Schiphol was een hearing georganiseerd. De projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken heeft daar met vele NGO's en onder meer Kerkinaktie grote bezwaren tegen de Return Directive geuit. Er werd zorg uitgesproken over de aard van de Detentiecentra. Ze zijn, in tegenstelling tot de penitentiaire inrichtingen, bijna zonder uitzondering afgesloten voor mensen van buiten. Kerkelijke vrijwilligers komen nauwelijks binnen en geestelijke verzorgers mogen ( net als het andere personeel) niets naar buiten brengen. Bovendien zijn vele van de gedetineerden technisch onuitzetbaar en hun detentie dient niet het doel om tot uitzetting te geraken maar lijkt eerder een afschrikking te willen zijn om vreemdelingen die na vele maanden gevangenschap op straat worden gezet ( opnieuw de illegaliteit in) te stimuleren naar een ander land te gaan, waardoor een voor velen levenslange carrousel van detentie ontstaat zonder enig perspectief.

Brussel
Ferdinand van Melle, voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen en Geesje Werkman, projectmedewerker van Kerkinactie, deden op 8 mei mee met den actiedag in Brussel. De  actiedag was gericht tegen het nieuwe Europese voorstel over vreemdelingendetentie en terugkeer. Ferdinand van Melle en Geesje Werkman participeerden in een vooroverleg in het Brusselse kantoortje van de CIRE ( Coordination et Initiative pour Réfugies et Étrangers) over het programma van die dag. Ferdinand: "We voelen direct hoe het is als vreemdeling je weg te moeten zoeken, want het vooroverleg in het CIREkantoortje gaat in rap Frans en men is eigenlijk niet echt bereid of in staat om Engels als mogelijkheid te proberen. Dat is dus even wennen en goed opletten!"

Het overleg leidde tot een protestdemonstratie op het plein voor het parlementsgebouw. Een delegatie van de groep, waar ook de twee Nederlandse afgevaardigden deel van uitmaakten, bood vervolgens 30.000 handtekeningen aan aan de Duitse Europarlementariër Manfred Weber, rapporteur van de de commissie.

 

Verslag
Ferdinand van Melle heeft een verslag gemaakt over de achtste mei. Hieronder zijn indrukken: "Als we op het plein voor het Europarlementsgebouw arriveren is inmiddels een flinke menigte en pers aanwezig. Interviews worden gegeven en statements gemaakt. Er zijn groene en rode petjes, corresponderend met leden van de christelijke en socialistische vakbonden, die ook meedoen. Duidelijk zijn er ook migranten aanwezig, sommige in fraaie Afrikaanse kledij. Geroutineerde actievoerders met megafoons lopen met wapperende papieren rond. Een jonge migrant uit Congo, die zelf vastgezeten heeft geeft een interview voor de tv. Hij baadt in het zweet, want het is knap warm op het pleintje. Op het grasveldje rondom het standbeeld van oereuropeaan Robert Schuman staan doodstil een aantal jonge mensen met grote spandoeken die duidelijk maken dat ENFERMEMENT (opsluiting) van ongedocumenteerden een duidelijk NON verdient. Daartussen ook oudere mensen met een enkel spandoekje of bescheiden bordje met de woorden: NON A L'EUROPE FORTERESSE (nee tegen vesting Europa) Er worden leuzen geroepen omlijst door scherpe fluitjes Een man van de vakbond maakt me duidelijk dat voor de beide vakbonden het legaliseren van ongedocumenteerden van belang is. Want dan komt er minder oneerlijke concurrentie en worden de rechten van ieder meer gewettigd. Ik heb in Nederland een dergelijk standpunt van vakbondszijde nooit gehoord".

Ferdinand vervolgt: "De oudere vrouw met haar nee tegen vesting Europa blijkt lid van het Comité-Iinter-Mouvements Auprès-Des- Ëvacués, kortwegCIMADE, de befaamde Franse oecumenische organisatie die al vanaf 1939 zich inzet voor vluchtelingen en migranten en vanwege haar expertise en vlekkeloze reputatie als enige toegang heeft tot de gesloten franse detentiecentra voor vreemdelingen. CIMADE ziet toe op naleving van menselijke waardigheid en de rechten van de mens en trekken zonodig aan de bel. Ook nu. Zij zijn voor deze demonstratie met een bus vol vrijwilligers uit Parijs gekomen".

Volgens Ferdinand van Melle is de sfeer gemoedelijk, maar wel heel duidelijk: "Dit voorstel is slecht". En hij vervolgt: "Zo gaan wij even later het kolossale Europarlementsgebouw binnen en worden ontvangen door MEP (Member Of Parliament) Weber, die uitvoerig uit de doeken doet hoe het voorstel tot stand is gekomen. Van 'onderkant spreekt een vreemdelingenadvocaat zijn grote zorg uit, m.n. dat er landen zijn die nu hun kans schoon zien om vreemdelingendetentie te kunnen oprekken tot 18 maanden. Ook worden allerlei voorbeelden genoemd die rechtsbeperkend zijn voor vreemdelingen. Er ontspint zich een gesprek waarbij Weber aangeeft ook niet gelukkig te zijn met de tekst, maar als je de zaak politiek bekijkt is dit het best haalbare. En elk land kan het nog op eigen manier invullen. Een duur compromis, maar het had slechter gekund, zo was zijn mening. We kregen ruim gelegenheid om in debat te gaan, wat ons de mogelijkheid bood nader de kerkelijke standpunten toe te lichten. "Een mens als schepsel Gods, wiens enige 'zonde' is dat hij/zij het leven wil verbeteren omdat het in het thuisland niet te leven is dien je niet als crimineel te behandelen. Veel mensen kunnen trouwens niet worden uitgezet. Bovendien is de migratiestroom een gevolg van de onrechtvaardige wereldverhouding tussen arm en rijk en zijn we als kerken medeverantwoordelijk voor een goed beheer van de aarde. Detentie is wel het slechtste wat je dan kan doen, bovendien frustreert het mensen, verzwakt hen en doodt het perspectief. Zoek eerder naar de kant van geproportioneerde regularisering van ongedocumenteerden, dan kan dat hun families ook ten goede komen."

Alles is begripsvol aangehoord en na het aanbieden van de duizenden handtekeningen met bijbehorende fotosessie was de plechtigheid afgelopen. Op het inmiddels rustiger geworden plein hebben verschillende delegatieleden de overgebleven actievoerders verslag gedaan van wat zich binnen had afgespeeld.

"Als afsluiting van de dag", zegt Ferdinand van Melle, "zijn Geesje Werkman en ik  nog ontvangen op het kantoor van de CCME ( Churches' Commission for Migrants in Europe) een afdeling van de Europese kerken die zich vanaf 1964 al inzet voor deze thema's met de bevlogen Duitse Doris Peschke als General Secretary".  

 

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl