E-flits, oktober 2014

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Beleving
Plaatselijke raden en groepen kunnen meepraten over de beleving van eucharistie en avondmaal. De werkgroep heeft een formulier, toelichting en gespreksmateriaal laten opnemen op de website. Tot 31 december 2014 kan men het reactieformulier insturen. De gegevens tellen mee voor een tekst die later kerken wordt aangeboden. Lees meer>

Christenvervolging
De beraadgroep Samenlevingsvragen heeft een beleidsnotitie geschreven over de vervolging van christenen in de wereld. De plenaire Raad spreekt hierover in oktober met de organisaties Open Doors en Kerk in Nood.

Syrische asielzoekers
Staatssecretaris Teeven heeft per brief laten weten dat er geen erkenning komt om Syrische vluchtelingen legitiem op te kunnen vangen. Wel zijn er extra plaatsen gecreëerd om de vele ontredderden een bed te geven en voedsel. Kerken zijn op veel plaatsen ingeschakeld en betrekken ook de lokale gemeente bij initiatieven'. In Zwolle bijvoorbeeld is als blijk daarvan in nagenoeg alle kerken in een dienst Psalm 107 gezongen.

Artikel oecumenisch / evangelisch
Kerken die plaatselijk in gesprek willen over de gebedsbenadering van katholieke en evangelische christenen kunnen gebruik maken van een artikel met gespreksvragen, waarin gebeden worden geanalyseerd. Materiaal in het algemeen voor de Week van gebed is nu verkrijgbaar bij het bureau. Meer informatie>

Oecumenescan
Wie wil weten hoe de plaatselijke oecumene er voor staat kan een scan opstarten, 25 balkjes aanvinken en vervolgens een beoordeling in beeld ontvangen. De uitslag kan als print in een vergadering worden besproken. Doe de scan: klik hier.

Logo pelgrimage
De Wereldraad heeft inmiddels een logo ontwikkeld bij de pelgrimage van gerechtigheid en vrede die tot 2021 loopt. Dit en ander nieuw materiaal is te vinden op de website van de Raad: klik hier

Omroepen
Het moderamen heeft een tweetal gesprekken gevoerd met respectievelijk directie van de nieuwe combinatie EO/IKON/ZVK en met KRO/NCRV/RKK. Het ging over de ruimte voor kerken op televisie en in het omroepbestel.

Platform regio
De plaatselijke raden van kerken in Overijssel hebben de regionale ontmoeting gebruikt om een platform te stichten dat zich richt op plaatselijke raden en ook andere kerken en kerkelijke verbanden in de regio, om samen onder meer in gesprek te gaan met de provinciale overheid.

Sociale media
Het aantal vrienden op facebook bij de Raad is verder gegroeid en door de grens van 1500 vrienden gekomen. Vorige maand kwam het aantal volgers op twitter al boven de 2000. Het aantal e-flits-ontvangers ligt inmiddels dankzij de inzet van vrijwilliger Piet van der Pol op ruim 8500.

Stagiaire
Heleen van Beusekom zal tot 31 januari 2015 bij de Raad werken als stagiair. Zij studeert religie en cultuur aan de Universiteit in Utrecht.

Pabo
Om meer jonge mensen bij het oecumenische en interreligieuze werk te betrekken heeft het bureau van de Raad op 3 oktober opnieuw rondleidingen langs gebedshuizen en het bureau van de Raad verzorgd. Een groep van veertien mensen van de Pabo bezocht ook kamp Amersfoort als herinnering van hoe verschrikkelijk het kan ontaarden als je kinderen niet al heel vroeg leert wat tolerantie en respect is.

Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 7, nr. 9 (oktober) van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl