E-flits, september 2014

Gebedsmateriaal
Het materiaal voor de Week van gebed in januari 2015 is klaar. Het wordt gepresenteerd op 22 september. U kunt nu al gebedsboekjes, posters, bidkaartjes en banners bestellen: klik hier. De Week wordt gehouden van 18 t/m 25 januari 2015: meer info.

Eén druppel jou
De Raad heeft i.s.m. de EA/EZA een boekje gemaakt met meer dan vijftig gebeden onder de titel 'Eén druppel jou'. Doel is te laten zien hoe oecumenische en evangelische mensen hun gebeden formuleren. Het boekje wordt gratis naar abonnees van het Oecumenisch Bulletin gestuurd. Anderen kunnen het dankzij Boekencentrum kopen in de winkel voor een tientje; bestellen via het secretariaat van de Raad kan ook: rvk@raadvankerken.nl

Analyse
Op 22 september van 14.15 uur tot 16.00 uur gaan kernleden van EA/EZA en Raad van Kerken met elkaar in gesprek over het gebed. Iedereen die wil, kan meedoen met het gesprek. Men wordt gevraagd zich op te geven en ontvangt vervolgens vooraf een artikel ter oriëntatie op het gesprek (rvk@raadvankerken.nl). Plaats van samenkomst: EA/EZA, Hoofdstraat 51 in Driebergen.

Open huis
Wilt u weten wat er leeft achter de voordeur van de kerken? Kom dan naar het open huis van de Raad van Kerken op 12 september van 13.30 uur tot 16.30 uur, Kon. Wilhelminalaan 5 te Amersfoort. U krijgt de laatste focuspunten van de samenwerking te horen en krijgt inzage in de keukengeheimen. Beraadgroeplid Margarithe Veen en secretaris Klaas van der Kamp ontvangen u. Opgave via rvk@raadvankerken.nl.

Overijssel
Divers regionale (provinciale) raden van kerken komen dit jaar weer bijeen. Overijssel bijt het spits af op 9 september van 15.00 uur tot 17.15 uur. Opgave vooral voor plaatselijke raden via rvk@raadvankerken.nl.

Vervolgd
In de zomermaanden zijn er diverse initiatieven van de Raad geweest ter ondersteuning van de vervolgde minderheden in Irak en andere landen in het Midden-Oosten. Meest recent is er een brief aan minister Timmermans gestuurd waarin wordt aangedrongen op meer maatregelen vanuit de Verenigde Naties. De tekst sluit aan bij brieven van de Wereldraad en de Europese bisschoppenconferentie.

Gaza
Ten aanzien van de oorlog tussen Hamas en Israël heeft het moderamen een eigen lijn. De kerken zoeken naar samenwerking met joden en moslims in Nederland om samen op te trekken. Meer informatie: klik hier

Extremisme
Joden, moslims en christenen hebben een goed bezochte studiemiddag georganiseerd over de manier waarop men met extremisme wil omgaan onder de noemer 'de verlegenheid van religies'. Doel is nu te komen tot de opzet van een gezamenlijke facebookpagina. Meer informatie: klik hier.

Vredesweek
De vredesweek vindt plaats van 20 tot en met 28 september 2014 en gaat over het thema ‘Wapen je met vrede’. Op de website van de Raad staan twee interviews die in dat kader plaatselijk kunnen worden gebruikt, beide rond de situatie in Irak. Het materiaal is aangevuld met suggesties voor bezinning. Link naar de interviews: klik hier.

Taizé
Fokke Wouda werkt als stagiair bij de Raad en heeft inmiddels een afstudeerscriptie gepresenteerd over de unieke gastvrijheid in Taizé rond de eucharistie. Klik hier.

Jubilea
Twee kerken hebben bijzondere jubilea in september. De PKN viert het tienjarig jubileum met een viering op 14 september en de presentatie van een boek op 16 september. De Oud-Katholieke Kerk herdenkt 125 jaar Unie van Utrecht met o.a. een studie-ochtend en een viering op 20 september in Utrecht.

Pelgrimage
Het thema pelgrimage wordt breed opgepakt door raden van kerken. Komende twee maanden vindt er imput plaats vanuit de landelijke Raad en de internationale Wereldraad in de volgende plaatsen: Naaldwijk (4/9), Biddinghuizen (6/9), Deventer (9/9), Hengelo (18/9), Emmen (23/9), Son en Breugel (2/10), Utrecht (4/10), Nijverdal (16/10), Oosterhout (27/10).

Prinsjesdag
Op dinsdag 16 september vindt de interreligieuze gebedsdienst plaats rond prinsjesdag in de Grote Kerk in Den Haag. Het begint om 10.30 uur. Thema is: ‘Zachte krachten winnen!’

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl