Menselijke waardigheid

Lezing door Ds Ranfar Kouwijzer, directeur van Directeur Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad in Haarlem.

Uitgesproken op 17 juni 2014
Studiedag Kerk in Actie: De betekenis van mensenrechten voor diaconale opdracht kerk

De missie van Stem in de Stad is het goede leven te zoeken voor ieder mensenkind. De manier waarop we dat doen ligt heel dicht tegen de bijbelse opdracht: de hongerigen spijzigen, de vreemdelingen herbergen. Uit de samenleving ontvangen we daar waardering voor. Mensen buiten de kerk begrijpen heel goed dat de kerk aan armenzorg doet en vreemdelingen opvangt. Dat hoort tot het DNA van de kerk en wordt vertrouwd. Dit doen we niet voor eigen gewin. Dit is een intrinsieke waarde.


Zie maar hoe de buitenwereld reageert op Paus Franciscus: hè hè, eindelijk iemand die het begrijpt. “De armen zullen er altijd zijn”, heeft Jezus gezegd. Dat lijkt te kloppen. Hoe rijk je samenleving ook is, er zullen altijd mensen zijn die zich aan de onderkant begeven. Die onvoldoende hebben om mee te komen, die een te beperkt netwerk hebben. Wij vinden dat mensen aanspraak mogen maken op aandacht. Op liefde misschien wel. Dat er mensen zijn die naar je luisteren. Die je waarderen. Die om je geven.

Dat soort categorieën kun je niet vastleggen in mensenrechten. Je kunt het niet aan de overheid opdragen om van mensen te houden. De kerk zal altijd een diaconale taak houden – het werk is nooit af. Dat is ook niet erg. Ik droom niet van een wereld waarin diaconaat niet meer nodig is. Al was het maar omdat mensen opknappen van het verrichten van diaconaal werk. Niet dat de één arm is en de ander rijk, is de zonde – maar dat die twee niet met elkaar in verbinding staan wel.  

Lees verder via deze link [PDF].


Foto: Kerk in Actie.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl