Actieve Raden verspreiden al 10.000 kranten

ACTIEVE RADEN VERSPREIDEN AL 10.000 KRANTEN

Er zijn inmiddels 10.000 exemplaren van 'Oecumene nu' verspreid. Vooral plaatselijke Raden van Kerken vragen de jubileumeditie op en verspreiden de uitgave over de verschillende kerken in de woonplaats. Maar er zijn ook exemplaren verspreid bij Opwekking in Biddinghuizen, van oudsher een plek waar juist evangelische christenen elkaar ontmoeten rond de pinksterdagen.

'Oecumene nu' is bedoeld als informatiekrant voor kerkleden en andere mensen die interesse hebben bij de stand van zaken van de oecumene in deze tijd. De krant geeft overzicht over wat er bereikt is in de achterliggende veertig jaren en prominente Nederlanders geven hun visie op de oecumene in deze tijd. Daarmee biedt de uitgave veel meer dan een programma voor de jubileumactiviteiten van 21 juni en de week daaraan voorafgaand met een estafette van activiteiten in heel Nederland. Plaatselijke raden wordt dan ook aangeraden juist nu gratis exemplaren op te vragen omdat het helpt de oecumene voor het voetlicht te halen. Er zijn inmiddels voorbeelden van plaatselijke raden die in één keer enkele honderden exemplaren bestellen. En dat is geen probleem, want er is voldoende gedrukt. Deze raden leggen in elk van de plaatselijke kerkgebouwen worden neergelegd en er zijn ook raden die de exemplaren na afloop van een kerkdienst uitreiken aan de bezoekers. Stuk voor stuk goede initiatieven.

Men kan bestellingen plaatsen bij: rvk@raadvankerken.nl onder vermelding van het adres en het aantal kranten dat men wil hebben.  De exemplaren worden per post toegestuurd met een brief waarin staat wat de verzendingskosten zijn en het verzoek om zo mogelijk de verzendkosten over te maken als vergoeding.

Dan nog een foto van een bezoeker van Opwekking die de krant heeft een ontvangen. De foto is een tikkeltje donker. Niet verwonderlijk, want ook bij Opwekking was het stralend weer.

 

  

 

   

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl