Week van Gebed 2015: 'Dorst?'

'Dorst?' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehou-den. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. De kerken in Brazilië hebben teksten gemaakt die op dit moment worden vertaald en bewerkt.

De Raad van Kerken en EA-EZA werken samen en presenteren op 22 september een boekje met een orde van dienst en ander ondersteuningsmateriaal. Op hetzelfde moment brengen de organisaties een gebedenboek uit, waarin kerkelijke leiders en andere christenen gebeden onder woorden brengen die een indruk geven van de spiritualiteit in ons land.

Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië en heeft als uitgangspunt het ver-haal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over 'levend water'. De tekst nodigt uit om  na te denken over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel 'levend water' genoemd.

De Raad van Kerken en de EA-EZA kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initia-tieven van ruim, 160 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door sa-men te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kun je je ver-antwoordelijkheid voor anderen tonen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Hierboven ziet u een afbeelding van de poster. Deze is ook te downloaden in een hoge resolutie, zodat men een afdruk kan printen op eigen papier. Klik hier voor de poster.

Het materiaal is nu gereed. Voor het bestelformuliier: klik hier.  
NB: BANNERS EN BOEKJES (LITURGIE EN ACHT DAGEN) UITVERKOCHT!!!

Het boekje met de liturgie en de acht dagen kunt u bestellen. De liturgie is ook te downloaden: klik hier
Voor het boekje met liturgie en met de acht dagen: klik hier

Bekijk het bidkaartje: klik hier

Eén druppel jou - Gebedenboekje: bestellen kan via het bestelformulier, of via rvk@raadvankerken.nl
Voor meer informatie: klik hier

Wie plaatselijk in gesprek wil over het gebed en over de diverse tradities kan gespreksvragen en een bijbelstudie gebruiken; klik hier

Verder worden nog ter nadere informatie toegevoegd:

de tekst in het Hebreeuws

de tekst in het Grieks

een bijdrage van Hans de Wit in het kader van intercultureel Bijbellezen uit 'Mensen met een verhaal': klik hier

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl