E-flits, juni 2014

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Feest van Geest
Tussen Hemelvaart en Pinksteren laten diverse kerken in Nederland kunst in de kerk zien. De Raad was betrokken bij een van de openingen, namelijk in Rotterdam. Thema: Vuur dat nooit meer dooft. Lees meer.

Pinksteren
Indonesië staat centraal bij de veelkleurige viering op zaterdag 7 juni voorafgaand aan Pinksteren bij Opwekking in Biddinghuizen. De Raad van Kerken verzorgt er in samenwerking met de EA/EZA, de NZR en SKIN een viering vanaf 14.00 uur. Lees meer
 
Syrië
Diverse organisaties, waaronder de Raad van Kerken, nodigen iedereen uit om na te denken over de situatie in Syrië en de mogelijkheden om hulp te bieden. De bijeenkomst vindt plaats op 20 juni van 11.00 tot 16.00 uur in het Syrisch-Orthodox klooster in Glane (bij Enschede). Opgave via secretariaat@oecumene.nl Meer informatie: klik hier
 
Oekraïne
Het moderamen van de Raad stuurt een brief naar de Oekraïense kerken ter bemoediging in de huidige, moeilijke omstandigheden.
 
Open huis
De Raad van Kerken houdt open huis op 12 september van 13.30 uur tot 16.30 uur. Naast een kijkje in het gebouw en inzage in materialen worden er presentaties gegeven over het werk en spreken bezoekers met elkaar over plaatselijke oecumene. Opgave via rvk@raadvankerken.nl
 
Vragen bij Raven
Op verzoek van enkele Bijbel - en gesprekskringen heeft het bureau vragen opgesteld bij het boek Raven. Dat vereenvoudigt bespreking in oecumenische kring. Lees meer
 
Besturenraad
Leden van de Raad van Kerken en de Besturenraad (koepel van christelijke scholen) bespreken op vrijdag 13 juni de mogelijkheden om als organisaties meer samen te werken. De focus is vooral op scholieren gericht.
 
Beleving
Er vindt in juni een expertmeeting plaats over beleving van eucharistie en avondmaal. Prof. dr. Barend Kamphuis zet de toon om gezamenlijk de Bijbelse wortels te verkennen.
 
Wales en Ierland
In Ierland en Wales hebben kerken een tekst ondertekend waarin ze uitspreken samen verder op te trekken. Dat kwam naar voren tijdens de ontmoeting van de Europese raden van kerken in Egmond. Het gaat om Anglicanen, Baptisten, Presbyterianen, Methodisten en de Verenigde Kerk. Lees meer.
 
Pelgrimage
De nationale raden van kerken, bijeen in Egmond, hebben afgesproken dat het thema pelgrimage volgend jaar centraal staat bij de ontmoeting die in Duitsland wordt gehouden. Naar verwachting hebben diverse landen dan de nodige ervaring opgedaan met de uitwerking van het onderwerp. Lees meer
 
The Church
Dr. Ton van Eijk, voormalig voorzitter en interim-secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, verzorgt het studiemoment over ‘The Church, towards a common vision’ tijdens het jaar van daden van liefde, georganiseerd door het bisdom Rotterdam op donderdag 19 juni 2014 van 13.30 uur tot 16.15 uur in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 in Waddinxveen. Aanmelding via dadenvanliefde@bisdomrotterdam.nl o.v.v. ‘oecumenische ontmoeting’.
 
Begin ramadan
De ramadan begint dit jaar op 28 juni. Diverse kerken sturen de nabijgelegen moskee en de moslims een kaart.
 
Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 7, nr. 6 (juni) van de e-flits.
 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl