Europese migratie

Migranten zullen de kerk ingrijpend beïnvloeden. Die verwachting sprak Alessia Passarelli uit tijdens de Europese ontmoeting van de secretarissen van de Raden van Kerken in Europa. Zij presenteerde tijdens de bijeenkomst in april in Palermo het rapport 'Mapping migration', waarin zij met haar collega Darrell Jackson ingaat op de reactie van de kerken op de veranderingen in Europa qua bevolking. Het rapport is gemaakt in opdracht van de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa van de Wereldraad van Kerken. Het verscheen in april 2008.

"Het zal per land verschil maken', meent Alessia Passarelli, 'in hoeverre de migranten invloed krijgen op de kerk. In een land als Italië zal het voor de protestanten een manier van overleven zijn om aansluiting te zoeken bij de migranten. Voor de rooms-katholieken is het minder van vitaal belang, omdat men daar vanuit een meerderheidspositie eenvoudigweg een priester de vreemde taal laat leren om vervolgens alle rooms-katholieke gebruiken in de volkstaal te communiceren'.

Het rapport laat voor het eerst zien hoeveel migranten er zijn en hoe de kerken hierop reageren. Nederland telt ruim 700.00 migranten en met zo'n 4,1 procent van de bevolking zijn er landen met een hoger percentage, zoals Zwitserland (20 procent) en Oostenrijk (10 procent) en België (8,6 procent) en landen met een beduidend lager cijfer, zoals Tsjechië (2,5 procent) en Finland (2,2 procent) en vergelijkbare landen zoals Denemarken (5 procent) en Italië (4,5 procent). Verreweg de meeste migranten komen uit Europa zelf (tweederde) De rest komt uit een ander land.

Het rapport laat zien hoe mensen reageren op de vraag naar een mogelijke buurman uit een ander land. Cijfers uit 2001 worden daartoe opnieuw geanalyseerd. Nederland behoort daarin met IJsland en Zweden tot de meest verdraagzame landen. 8,8 procent heeft er moeite mee als de buren van een ander levensovertuiging zijn. Het gemiddelde ligt op ongeveer 20 procent. Let wel het gaat hier om cijfers nog van voor de aanval op de Twin Towers.

De onderzoekers zochten uit in hoeverre de kerkgang een rol speelt op het gedrag. Daaruit blijkt dat naarmate men vaker naar de kerk gaat er meer ruimte is voor mensen met een andere levensovertuiging.

Het aantal migranten is in 2006 weer onder de 200.000 gezakt, op het niveau van 1987. In 1992 reikte het tot ongeveer 700.000 migranten. Men pleit voor een open ontvangst van de nieuwe migranten.

 

Alessia Passarelli

 

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl