E-flits, mei 2014

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Dodenherdenking
‘Zend uw licht en uw waarheid. Laten zij mij geleiden.’ Die woorden uit psalm 43 zouden een plek kunnen krijgen bij de dodenherdenking die zondag 4 mei wordt gehouden. Op de website zijn teksten en achtergronden te vinden. Lees meer

Europese Kerken
Vertegenwoordigers van diverse Europese Raden van Kerken komen naar Nederland. Ze zijn in Egmond aan Zee van 20 t/m 23 mei. Het gaat om uitwisseling van ervaringen tussen de diverse Raden. Het thema ‘economie’ staat prominent op de agenda. Meer informatie: klik hier

Geloof en economie
De Raad van Kerken in Zuid-Holland houdt een minisymposium over ‘geloof en economie’. Plaats: De Boskant in Den Haag. Er zijn inleidingen van prof. dr. Johan Graafland, dr. Ad van der Helm, drs. Albert van der Touw. Opgave: h.wevers@pkn.nl

Oecumene aan de basis
Wat gebeurt er met mensen als je al een generatie lang als kerken met elkaar optrekt? Het Brandpunt in Amersfoort is één van de kerkelijke gemeenschappen waar ze daar antwoord op kunnen geven. De predikante ds. Anette Sprotte vertelt er over in een interview te horen en te lezen via de website van de Raad: klik hier.

Beleving van eucharistie en avondmaal
Er worden enkele filmpjes gemaakt waarin mensen vertellen over de beleving van eucharistie en avondmaal en er is een reactieformulier samengesteld. Met een brede expertgroep worden de resultaten beoordeeld. Daarna komt het geheel beschikbaar voor iedereen. Dat zal half juni zijn.

Kapel
De kapel bij het bureau van de Raad van Kerken heeft een ander gezicht gekregen. Er staat weer een lessenaar en een altaartafel. Het orthodoxe interieur is verplaatst naar de voormalige St. Henricuskerk in Amersfoort, waar deze kerk een vast onderkomen heeft gevonden. Lees meer

Wijn
Een delegatie van de Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina Nederland heeft het moderamen wijn aangeboden uit Palestina. De wijn is bedoeld voor het avondmaal en de eucharistie. Kerken en parochies die de wijn willen afnemen kunnen zich melden bij info@kairospalestina.nl

Opwekking
De Raad van Kerken zal in samenwerking met de EA/EZA, SKIN en NZR acte-de-présence geven bij Opwekking. De Indonesische kerk zal centraal staan bij de viering die wordt gehouden op zaterdag 7 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur in de Wereldinfotent. Er zal volop muziek zijn.

Stage
‘Door de komst van meer jongeren verandert de sfeer in de kerk. Er ontstaan andere gesprekken en de bestaande vrijwilligers kunnen daar moed uit putten om door te gaan…’, dat zegt Kor Berghuis in Het Goede Leven aan de vooravond van de studiemiddag op 14 mei vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur in de Bergkerk te Amersfoort. Opgave via rvk@raadvankerken.nl Laatste informatie: klik hier  Programma: klik hier

Armoede
Achter de schermen wordt gewerkt aan continuïteit in het werk voor de arme kant. Voor de schermen neemt de huidige werkgroep Arme Kant van Nederland/Eva afscheid. Wie wil, kan er bij zijn op vrijdagmiddag 16 mei, vanaf 13.30 uur is de zaal open van de Bergkerk in Amersfoort. Opgave via info@disk-arbeidspastoraat.nl

Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 7, nr. 5 (mei) van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl