CCME 50 years Beyond Borders

50 jaar Churches Commission on Migrants in Europe (CCME), Frankfurt/M 27-28 maart 2014

CCME 50 years Beyond Borders
Met dit thema werd in Frankfurt de bijeenkomst gehouden. Ongeveer 40 deelnemers vanuit deelnemende kerken en organisaties vierden en bespraken verleden, heden en toekomst in een kerk, die als oecumenisch centrum ruimte biedt aan 4 kerken van zeer verschillende achtergrond. Hetgeen onder meer tot uiting kwam in de rijke viering op donderdagavond met muzikale bijdragen en verhalen uit veel culturen en kerken.

CCME heeft uiteraard in 50 jaar vele veranderingen doorgemaakt. Onder belangrijke recente ontwikkelingen werden genoemd:

  • Besef dat migranten in Europa een vanzelfsprekend deel van de samenleving zijn geworden

  • Groepen migranten die nadrukkelijk van hun aanwezigheid blijk geven, ook in het openbaar (‘wij blijven hier’)

  • Werkelijkheden die niet meer te ontkennen zijn, zoals bootvluchtelingen

  • Bewustzijn dat groeit, dat onder meer hoogopgeleide migranten veel te bieden hebben.

Tegelijk nemen allerlei vorm en van repressie van ongedocumenteerde migranten toe. In dit verband is de klacht van de PKN bij de Raad van Europa, via CCME, een stevige bijdrage aan het Europese debat hierover. Veel elementen voor een toekomstagenda van CCME werden, deels op ludieke wijze, geïnventariseerd. Helaas ontbrak de tijd om deze door te vertalen naar een meer concrete agenda. Dat zal nu gebeuren op de reguliere CCME bijeenkomst in Sigtuna, Zweden, in juni van dit jaar.

Belangrijk deel van een CCME bijeenkomst is altijd het ontmoeten. En dat is een zeer stimulerend ontmoeten. Mensen van ‘migrantenkerken’, mensen betrokken bij verschillende aspecten van vluchtelingenwerk (ECRE, detentie, opvang ongedocumenteerden, research, mensen met zelf een rijke achtergrond in diversiteit en hun persoonlijke ervaringen daarbij, etc.). Spannende gesprekken over insluiting en uitsluiting, over in initiatieven om doorbraken in gangbare systemen te bereiken, alternatieven voor bijvoorbeeld detentie.

Ook ontmoetingen die ons aansporen nieuwe wegen te verkennen in eigen werk en betrokkenheid. Onder meer de rol die het centrum van Bossey van de Wereldraad van Kerken bij Genève kan spelen in de versterking van theologische en maatschappelijke reflectie voor mensen van traditionele kerken en migrantenkerken. De aanwezigheid van bijvoorbeeld Anmar Hayali van SKIN in Nederland gaf de mogelijkheid door te praten over versterken van de gezamenlijke aanpak.

Jan van der Kolk,
28 maart 2014

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl