Europese verkiezingen

Een stem voor vrede en gerechtigheid voor iedereen

De opdracht om de vreemdeling gastvrij te ontvangen (Mattheus 25:35) is van groot belang voor kerken in Europa en zou het leidende principe moeten zijn bij het vormgeven van het Europese asiel- en migratiebeleid.

In Mattheus 25:35-40 lezen wij: "35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”"

In het kader van de komende verkiezingen voor het Europees Parlement in mei van dit jaar hebben vier Europese koepelorganisaties (APRODEV, CCME, CEC, Diakonia) waar kerken zoals de PKN/Kerk in Actie bij aangesloten zijn, een website gemaakt om het Christenen mogelijk te maken een bewuste stem uit te brengen voor een Europa dat vrede en gerechtigheid biedt voor iedereen die hier woont. Kerk in Actie is lid van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken.

Klik hier om de website bezoeken: http://ecumenicalvoices2014.eu.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl