Vreemdelingendetentie lange weg

Wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Een gezamenlijke reactie van:

Amnesty International; Defence for Children; Dokters van de Wereld; Humanistisch Verbond; International Network of Local Initiatives with Asylumseekers (INLIA); Justitia et Pax; Kerk in Actie; Meldpunt Vreemdelingendetentie; Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM); Stichting LOS; VluchtelingenWerk Nederland.

'Nog een lange weg te gaan naar humane vreemdelingendetentie'.

In december 2013 publiceerde de Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. Ondergetekende organisaties hebben lang uitgezien naar dit wetsvoorstel in de hoop dat er sprake zou zijn van (de toegezegde) verandering van beleid waarin de menselijke maat tot zijn recht zou komen.

Echter: hoewel het wetsvoorstel op bepaalde punten een verbetering genoemd kan worden, bevat het voorstel zeker geen fundamentele verandering ten opzichte van het bestaande beleid. Op de meeste punten blijven de verbeteringen marginaal en voor sommige groepen en situaties is zelfs sprake van een verslechtering.

Met dit schrijven willen de ondergetekende organisaties dan ook hun teleurstelling en hun zorgen uitspreken.

Lees hier de gehele brief [PDF].

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl