Moslims en christenen roepen bevolking op tot respect en vreedzaam samenleven

Nederlandse moslims en christenen roepen de Nederlandse bevolking op zich in te zetten voor een samenleving waarin respect en verdraagzaam samenleven centraal staan. Dat schrijven vertegenwoordigers van de Raad van Kerken in Nederland, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Contact Groep Islam in een gemeenschappelijke verklaring. De opstellers van de verklaring roepen kerk- en moskeebesturen op om elkaar te ontmoeten, kerken en moskeeën open te stellen en met elkaar te werken aan een goede verstandhouding.

Aanleiding voor de verklaring is de maatschappelijke onrust die is ontstaan door de aangekondigde anti-Islam film van kamerlid Geert Wilders.Volgens christenen en moslims heeft de aankondiging van deze film in ons land onnodig tegenstellingen opgeroepen, waarvoor geen enkele redelijke aanleiding is. "Uitingen die aanzetten tot angst voor de Islam en moslims, werken destructief. (…) Angst gevoed door verkeerde beeldvorming moet niet ons richtsnoer zijn. Als er problemen zijn tussen groepen in de samenleving, dienen wij die via onderlinge dialoog en rechtvaardige regelgeving op te lossen."

De verklaring is maandag 17 maart door vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de moslimkoepels ondertekend. Tijdens deze bijeenkomst is ook gesproken over de mogelijkheid om als Nederlandse moslims en christenen in Islamitische landen de Nederlandse situatie uit te leggen.

Verklaring van kerken en moslimorganisaties in Nederland: klik hier

  Reacties: 1-5
  Door Gast: John Dekkers @ 2008-03-18 15:21:38
  Ik voel toch de behoefte om te reageren op deze oproep.
  Wat mij zo verbaasd is het feit dat wij ons moeten aanpassen aan een volk die overal in de westerse wereld moeite heeft om zich aan te passen aan onze way of life.Hun kerkelijke leiders beschouwen westerse vrouwen als hoeren omdat zij zich vrij kleden en de zelfde rechten hebben als mannen.
  Als je als westerling enig kritische kanttekeningen plaatst bij hun strenge geloofs normen en waarden zoals deze de vrouw afschilderd als 2e rangs en onderdanig aan de man heb ik hier veel moeite mee. Het zijn juist de (radicale) moslims die niet kunnen en willen aanpassen aan onze leefwijze.Ik voel mij niet genoodzaakt om mijzelf aan hun aan te passen.In het algemeen respecteer een ieder en zijn of haar geloof dus verwacht ik dat ook terug.Gelovig of niet.Vraag eens aan de gewone burgers in de achterstand buurten hoe je als Nederlander behandeld wordt in buurt waar veel Morokanen wonen,en niet aan de overheid of sociologen e.d..Ga eens vragen aan de studenten op de scholen wat die meemaken.(ik heb zelf twee zonen op school)
  John
  Door Gast: Patrick @ 2008-03-19 10:21:52
  niet mee eens
  Sorry met deze actie ben ik het totaal niet mee eens.
  Wat een rare flauwekul om met andere geloven (goden) samen te werken.
  Onze God heeft alleen alle autoriteit en alle macht.

  En ook wat een struisvogelpolitiek, waarom opkomen voor het werk van satan ?
  In dat werk worden de Joden, de Christenen en andersdenkenden vervloekt.

  Dit is compleet bizar,.. kerkje spelen op humanistische gronden.
  Door Gast: Cheery @ 2008-03-19 17:52:11
  Zending bevel
  Sorry raad van kerken,Ik ben niet mee eens met jullie samen werken met de ISLAAM.Wij als christen ONZE levende WARE GOD JEZUS heeft ons al gewaarschuwd voor deze actie jullie doen.Daarom is goed om je BIJBEL te KENNEN,voordat je de heer Geert Wilders veroordeeld.Laat het oordeel aan GOD over,en onze TAAK is het zendingbevel matteŘs 28:19-20 te doen.
  U bent zo als openbaring 3:15-16
  Mijn punt is; BIJBEL goed te kennen dan weet je genoeg, voordat je ga samenwerken met de ISLAAM.
  Door Gast: Jan v.d Akker @ 2008-03-20 03:13:27
  de kerken die U zegt te vertegenwoordigen die lopen of zijn al leeg en nu weet ik ook wel waarom
  Door Gast: martin @ 2008-03-30 01:05:36
  Laf ipv Lef !!
  Het is nu 30-03-2008 Verder niets meer vernomen. Zie mijn reactie op 17-03 j.l. nog VOORDAT Fitna verscheen!!!

  Geachte heer

  Met dit bericht bevestig ik de ontvangst van uw email. Uw bericht is doorgestuurd naar de beleidsecretaris van Ds. Bas Plaisier ter afhandeling.
  Ik hoop u hiermee voldoende ge´nformeerd te hebben.

  Met vriendelijke groet,
  Ria Kegel
  Medewerker servicedesk
  Protestants Landelijk Dienstencentrum
  Utrecht
  030-880 18 80

  --------------------------------------------------------------------------------
  Van: Martin
  Verzonden: maandag 17 maart 2008 20:34
  Aan: Servicedesk Protestantse Kerk

  Onderwerp: Verklaring(RKL)


  Goedenavond mijnheer, mevrouw,  Met stijgende verbazing en ergernis....zo begint men dan meestal ....en in dit geval dekt de vlag de lading redelijk.

  Nog nooit heb ik een "zottere" vertoning meegemaakt, als die welke de laatst tijd door de politiek (CDA) en de media wordt gevoerd over een nog niet bestaande film. Het is te hopen dat u niet ook voor dit karretje wordt gespannen.

  Je behoeft geen aanhanger/volgeling van de betreffende maker te zijn, om te beseffen dat we in dit land niet meer geheel helder kunnen nadenken. Helaas blijken onze grote leider, premier Balkenende en diens trouwe schildknaap Verhagen in hun jeugd ( of daarna) kennelijk ook ten prooi gevallen te zijn aan een soort " besnijdenis" een klein drieletter-woordje weggesneden: LEF!

  Respect verdienen in dit geval de Denen, een volk waarmee wij redelijk wat overeenkomsten vertonen en waar men, integenstelling tot wat hier vertoond wordt, tracht de rug recht te houden.

  Zelf was ik er ooit trots op " Protestant" te zijn, ik liep er nooit mee te koop (in mijn Protestantse Burka), maar desgevraagd heb ik er binnen de meer Katholieke kringen (beneden de Moerdijk), waar ik woonachtig ben, ook nooit een geheim van gemaakt. Trots was ik altijd op het gevoel van eigen verantwoordelijkheid wat je draagt (zonder alles aan een plaatselijke pastor te hoeven opbiechten) of meest van al nog, de grote stap die gemaakt is door Luther, in zijn strijd tegen de aflaat.

  Na een paar verhuizingen, werd ik echter hooguit nog geconfronteerd met de enveloppe van Kerkbalans, of in een enkel geval een paar Ouderlingen (ook voor geld).

  De " gezamenlijke verklaring" tussen de (Protestantse) kerk en " de Moslims" (wie dat dan ook mogen zijn), doet voor mij echter de deur, letterlijk, dicht.

  Een (premature) verklaring, over iets waarvan nog niemand, behalve de maker, de inhoud kent. Te belachelijk voor woorden, laten we toch vooral proberen te blijven (na-)denken. Eerst zien, dan be-oordelen (van mijn part veroordelen), maar niet dit. Geloof me...of liever...probeert u er eens over na te denken hoe dit "over" komt.

  Maar goed, ik zal er niet meer woorden aan vuil maken, dit had ik niet verwacht! Hiermee raak ik het spoor bijster en raakt u mij kwijt!

  mvrgr

  Martin
  Reacties: 1-5
  De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

  Raad van Kerken in Nederland
  Koningin Wilhelminalaan 5
  3818 HN AMERSFOORT

  Facebook Twitter LinkedIn
  phone033-4633844
  emailrvk@raadvankerken.nl