Humane opvang is een recht

Humane behandeling vluchtelingen nog niet gewaarborgd door overheid

Ds. Arjan Plaisier heeft als scriba van het moderamen van de Protestantse Kerk een bezoek gebracht aan de vluchthaven en de vluchtgarage in Amsterdam. Uit het bezoek aan de vluchtgarage blijkt dat een humane behandeling van vluchtelingen nog niet door de Nederlandse overheid wordt gewaarborgd. Tijdens het bezoek aan de vluchthaven en de vluchtgarage wordt duidelijk hoe groot de verschillen tussen beide locaties zijn. In de vluchthaven aan de Havenstraat vangt de gemeente Amsterdam vluchtelingen op in een voormalige gevangenis. 

Willekeurige keuze 
De vluchtelingen die hier verblijven zijn in deze opvang ondergebracht, omdat ze eind vorig jaar op een bepaald moment in de opvang aan de Notweg in Amsterdam Osdorp zijn geregistreerd. Volgens de vluchtelingen in zowel de vluchthaven als de vluchtgarage is dit een nogal willekeurige keuze geweest. Daardoor verblijft de ene helft van de voormalig bewoners van de tentenkampen nu in een opvang die weliswaar sober is ingericht, maar waar de ruimte ten minste verwarmd is en de mensen een dak boven hun hoofd hebben. Daarmee is aan de minimale vereisten van bad, bed en brood voldaan. 

De vluchtgarage is echter geen officiële opvanglocatie en is door de ruim tachtig bewoners ervan (de andere helft) zelf ingericht. Het ontbreekt er aan vrijwel alles. Er is geen stomend water, alleen provisorisch aangelegde elektriciteit en geen verwarming. Anders dan degenen die zijn opgevangen in de vluchthaven krijgen de vluchtelingen hier zelfs niet de dertig euro per week, waarvan de bewoners daar moeten rondkomen. 

In de vluchtgarage is het donker en koud. Enkele vluchtelingen laten de slaapruimten zien. De meesten van hen hebben, om toch nog enige privacy te hebben, hun bedden afgeschermd met opgehangen lakens. In enkele ruimten hangt de olieachtige lucht van kachels die op kerosine lopen. Sommige vluchtelingen weigeren deze noodverwarming vanwege de gezondheidsklachten die door de dampen ontstaan. Voor deze vluchtelingen lijkt een oplossing nog niet in zicht. Er zou een begin van een oplossing zijn als de overheid iedereen bad, bed en brood garandeert, zoals uitgesproken in de immediate measure

Onveilig 
In de Vluchtgarage verblijven alleen mannen, omdat de situatie er voor vrouwen te onveilig is. De vrouwen die voor opvang in aanmerking komen verblijven gedeeltelijk bij particulieren, maar de meesten van hen zijn uiteindelijk ondergebracht in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat, waar een speciale vrouwenvleugel is ingericht. Een van de vluchtelingen in de vluchtgarage vertelt: “In de afgelopen weken kwamen twee vrouwen van 67 en 68 jaar hier midden in de nacht vanuit Groningen. Ze waren zo oud als mijn moeder. Ze zijn ergens anders ondergebracht omdat deze plek voor hen te onveilig was.” Het was niet eenvoudig om dit rond middernacht met vrijwilligers te organiseren.
 
Internationaal recht 
In beide locaties, de vluchthaven en de vluchtgarage, zetten veel vrijwilligers zich ervoor in om de omstandigheden voor deze vluchtelingen draaglijker te maken. Zij zijn onmisbaar, maar tegelijkertijd is het belangrijk om als kerken duidelijk te maken dat de zorg voor een humane opvang een taak is van de gemeentelijke en landelijke overheid, benadrukt ds. Arjan Plaisier. “Het waarborgen van menselijke waardigheid is een internationaal afgesproken recht en moet niet worden gezien als een daad van barmhartigheid.” 


Bron: www.kerkinactie.nl/Humane-behandeling-vluchtelingen-nog-niet-gewaarborgd-door-overheid.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl