Pelgrimage (gebeden)

Gebed

 

God, die uw dienaar Abraham op alle wegen ongedeerd hebt bewaard,

wij vragen U: ga met ons.  

Wees onze bescherming in de strijd,

vertroosting op de weg,

verkoeling in de hitte,

beschutting in regen en kou,

een voertuig bij uitputting,

een steun in tegenspoed,

een stok in gevaar,

een haven bij schipbreuk.

Geef dat wij onder uw geleide het doel van onze reis voorspoedig bereiken

en ongedeerd naar huis terugkeren.

Amen.

 

Gebed bij een bedevaart


God,  ik vraag je,

dat mijn hart niet trots is,

dat mijn blik niet hoogmoedig is,

dat ik niet zoek wat te groot is en te hoog gegrepen.

 

Vader, ik vraag je,

dat ik stil mag worden,

dat mijn ziel tot rust komt,

zoals een kind op de arm van de moeder.

Dat mijn ziel zij als zo’n kind.

 

Heer, ik vraag je,

Dat ik met Israël en dat ik met andere pelgrims mag vertrouwen op jou,

nu en altijd, ja tot in eeuwigheid.

 

(vrij naar Psalm 131)


Gebed bij afscheid

 

In ons hart en in ons huis:

            De zegen van God.

In ons komen en in ons gaan:

            De vrede van God.

In ons leven, op onze zoektocht:

            De liefde van God.

Bij het einde, nieuw begin:

            De armen van God om ons te ontvangen, thuis te brengen.

Amen

 

(Iona Abbey Worship Book)

 

Gebed voor onderweg

 

Open mij,

Les mijn dorst,

Stil mijn verlangen

Te zijn

Wie ik mag zijn,

Aanvaard door jou,

Aanwezige,

Aanvaard door mezelf,

Ongedurig, afwezig.

Zend boden op mijn weg,

Engelen met geduld,

Naasten met liefde,

Vreemden

Die vrienden blijken.

Open mij,

Stil mijn verlangen.

 

(Nico Vlaming)

 

Zegen

 

Dat de weg je tegemoet komt,

Dat de wind je steunt in de rug,

Dat de zon je gezicht warmt,

De regen je veld vruchtbaar maakt

En totdat we elkaar weer zien:

Dat God je in de palm van zijn hand bewaart.

 

(traditionele Ierse zegen)

 

Afscheid


God, zegen ons,

nu we weggaan van hier,

zolang ons thuis.

Help ons de dingen bij elkaar te zetten

die we nodig hebben voor onze reis,

en dan stil te staan,

te beseffen wat deze plaats voor ons betekent:

Al die herinneringen in alle hoeken van de kamers,

de muren die onze adem, onze woorden opzogen en weerkaatsen.

Dat ons vertrek in vrede is,

dat we een rijke oogst met ons mee mogen dragen

waar we in de toekomst mee vooruit kunnen.

Genees de pijn van het afscheid.

Geef ons dan de moed om een nieuwe omgeving onder ogen te zien,

verder te gaan.

God, zegen ons vertrek,

dat we thuis zijn bij u.

 

(vrij naar Sylvia Pearson)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl